Trang chủ » Triển khai việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp đợt tháng 5/2022

Thứ Năm, ngày 28/04/2022 | 23:27 GMT + 7

Triển khai việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp đợt tháng 5/2022

Thực hiện theo Quyết định số 443/QĐ-ĐHXDHN-KTĐB ngày 28/04/2022 về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp đợt tháng 5/2022. Yêu cầu tất cả các sinh viên đã bảo vệ tốt nghiệp và được xét tốt nghiệp đợt này thực hiện theo kế hoạch.

Lưu ý: Sinh viên chỉ được lấy bằng khi đã hoàn thành việc khảo sát.

Chi tiết thông báo xem tại đây: https://www.mediafire.com/file/rqbahppvdfeyz0r/TB.pdf/file

Kế hoạch triển khai xem tại đây: https://www.mediafire.com/file/9expip9h1qiv6g2/KH.pdf/file

Hướng dẫn việc thực hiện đánh giá chất lượng đào tạo xem tại đây: https://www.mediafire.com/file/pg6an63no7xzzg5/Huong_dan_SV_khao_sat_truoc_khi_tot_nghiep_05_2022.pdf/file

EnglishVietnamese