Trang chủ » THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NCKH SINH VIÊN

Thứ Năm, ngày 07/10/2021 | 13:39 GMT + 7

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NCKH SINH VIÊN

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo cho các đơn vị về kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm học 2021 – 2022, chi tiết thông báo và các mẫu biểu được đăng tải tại: https://khcn.nuce.edu.vn/thong-bao-trien-khai-hoat-dong…/
Bản đăng ký gửi về địa chỉ Email của GVC.TS. Nguyễn Quốc Toản – Phó trưởng Khoa: toannq@nuce.edu.vn
EnglishVietnamese