Trang chủ » Thông báo về việc nhận Chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng

Thứ Ba, ngày 23/02/2021 | 16:02 GMT + 7

Thông báo về việc nhận Chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – an ninh đối với sinh viên các lớp k61 và khóa cũ,

Đề nghị lớp trưởng các lớp lên Văn phòng Khoa để nhận, thời gian nhận từ ngày 24.02 đến hết 31.03.2021.

Chi tiết xem ảnh đính kèm

EnglishVietnamese