Trang chủ » THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH SONG BẰNG – HK2 2021-2022

Thứ Ba, ngày 21/12/2021 | 15:44 GMT + 7

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH SONG BẰNG – HK2 2021-2022

Mời các bạn sinh viên đọc Thông báo số 108/TB-QLĐT của Nhà trường về việc đăng ký học chương trình đại học thứ hai (song bằng) học kỳ II năm học 2021-2022.

EnglishVietnamese