Trang chủ » THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA VIỆN THIẾT KẾ, BỘ QUỐC PHÒNG (DCCD)

Thứ Ba, ngày 02/11/2021 | 7:41 GMT + 7

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA VIỆN THIẾT KẾ, BỘ QUỐC PHÒNG (DCCD)

Thông báo tuyển dụng của Viện Thiết kế, Bộ Quốc phòng (DCCD), với các vị trí Kiến trúc sư, Kỹ sư Nước, Kỹ sư kinh tế xây dựng, Kỹ sư xây dựng
Nội dung chi tiết được đính kèm theo dưới đây. 
EnglishVietnamese