Trang chủ » THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020 – 2021

Thứ Tư, ngày 06/04/2022 | 0:11 GMT + 7

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020 – 2021

Những sinh viên đạt ĐTB dưới đây dự kiến đủ điều kiện nhận học bổng:
– K61: Điểm TBCHT ≥ 3.14 và có làm đánh giá ĐRL
– K62: Điểm TBCHT ≥ 3.53
– K63: Điểm TBCHT ≥ 2.76
– K64: Điểm TBCHT ≥ 2.50
– K65: Điểm TBCHT ≥ 3.25
– Lớp 62KTE: Điểm TBCHT ≥ 3.26
– Lớp 63KTE: Điểm TBCHT ≥ 3.37
– Lớp 64KTE: Điểm TBCHT ≥ 3.14
– Lớp 65KTE: Điểm TBCHT ≥ 3.21
Những sinh viên nào đủ điều kiện nhận học bổng mà không có tên trong danh sách trên liên hệ ngay với Cô Hải Yến 0989097730 chậm nhất trước 12h00 ngày 11/4/2022.

Chi tiết thông báo xem tại link: https://www.mediafire.com/file/p752i8wqqp1wwxr/TB+hoc+bong.pdf/file

Danh sách học bổng dự kiến tải tại đây: https://www.mediafire.com/file/uutuyddyu5pzfl6/DSSV+nhận+học+bổng+hk2+nh+20-21+_Khoa+Kte.xlsx/file

EnglishVietnamese