Trang chủ » QUY ĐỊNH VỀ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Thứ Năm, ngày 07/11/2019 | 9:56 GMT + 7

QUY ĐỊNH VỀ XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Quyết định Ban hành Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy Trường Đại học Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-ĐHXD ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng)

  1. Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng:
  • Sinh viên có kết quả học tập (không bao gồm môn học Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng) và rèn luyện trong học kỳ từ loại khá trở lên (không có học phần nào có kết quả dưới mức điểm C).
  • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng.
  • Số tín chỉ học phần đăng ký học và thi trong kỳ tối thiểu 15 tín chỉ; Hoặc bằng số tín chỉ tối đa mở cho sinh viên năm thứ nhất trong học kỳ 1 (chỉ áp dụng với sinh viên năm thứ nhất ở học kỳ 1); Riêng học kỳ cuối sẽ tính với số tín chỉ của Thực tập cán bộ kỹ thuật và Đồ án tốt nghiệp.
  • Sinh viên phải đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo tiến trình học tập.

(Quyết định 772/QĐ-ĐHXD ngày 15/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng)

  1. Quy tắc xét, cấp học bổng:
  • Quỹ học bổng khuyến khích học tập được phân chia theo số lượng sinh viên của mỗi khóa học của các Khoa/Ban quản lý sinh viên (sau đây gọi chung là Khoa).
  • Quỹ học bổng khuyến khích học tập cấp cho sinh viên của mỗi khóa thuộc Khoa theo thứ tự điểm trung bình học kỳ từ cao xuống thấp cho đến khi hết quỹ học bổng.

Nếu cùng điểm hệ 4 thì ưu tiên sinh viên có điểm trung bình hệ 10 cao hơn. Nếu điểm cả hệ 4 và 10 bằng nhau sẽ ưu tiên sinh viên có kết quả rèn luyện cao hơn, có nhiều thành tích trong hoạt động phòng trào đoàn hội và các hoạt động khác do nhà trường tổ chức.

Trường hợp Quỹ học bổng khuyến khích học tập của mỗi khóa không phân bổ hết thì có thể chuyển cho khóa khác (trừ khóa làm đồ án tốt nghiệp) cùng Khoa.

  • Sinh viên không có kết quả rèn luyện (lớp không họp đánh giá hoặc sinh viên không dự đánh giá điểm rèn luyện) sẽ không được xét học bổng khuyến khích học tập.
  • Sinh viên thuộc diện được học bổng mà dự thi Olympic toàn quốc hoặc tương đương đạt giải Khuyến khích trở lên sẽ được nâng một mức học bổng

 

EnglishVietnamese