Trang chủ » PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020

Thứ Sáu, ngày 24/04/2020 | 11:52 GMT + 7

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CBKT ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ vào Kế hoạch thực tập CBKT đợt 3 và Đồ án tốt nghiệp đợt 4 theo Thông báo số 42/TB-ĐT ngày 14/4/2020 của Nhà trường và Danh sách sinh viên giao thực tập CBKT đợt 3 (năm học 2019-2020), khoa Kinh tế và QLXD phân công hướng dẫn thực tập về các bộ môn như file đính kèm (Phan cong TT CBKT đợt 3 năm 2019-2020)

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách liên hệ với bộ môn được phân công để nhận kế hoạch hướng dẫn cụ thể;

Sinh viên nghiên cứu trước Đề cương được đính kèm dưới đây để có hướng nghiên cứu, tìm hiểu thực tập cụ thể phù hợp với bản thân (DE CUONG TT CBKT DOT 3 NAM 2019-2020)

Kế hoạch thực tập và bảo vệ theo Thông báo số 42/TB-ĐT ngày 14/4/2020 của trường. Sinh viên cần chủ động cập nhật các thông tin liên quan trên trang: daotao.nuce.edu.vn

Đề nghị những sinh viên được giao thực tập đợt 3 nghiêm túc thực tập đầy đủ, đảm bảo đúng nội dung đề cương và hướng dẫn của giảng viên phụ trách.

Những sinh viên được giao thực tập có điều kiện cần tập trung học tập để hoàn thành các điều kiện như cam kết.

EnglishVietnamese