Trang chủ » PHÂN CÔNG BỘ MÔN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

Thứ Hai, ngày 08/08/2022 | 16:33 GMT + 7

PHÂN CÔNG BỘ MÔN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

PHÂN CÔNG BỘ MÔN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023
Đề nghị các bạn sinh viên liên hệ với các bộ môn được phân công để biết được giảng viện hướng dẫn cụ thể.
Về nguyên tắc, sinh viên phải chủ động chuẩn bị địa điểm thực tập theo quy định. Các trường hợp chưa có cần báo ngay cho giảng viên hướng dẫn.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
EnglishVietnamese