Trang chủ » PHÂN CÔNG BỘ MÔN HƯỚNG DẪN ĐATN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

Chủ Nhật, ngày 06/03/2022 | 17:48 GMT + 7

PHÂN CÔNG BỘ MÔN HƯỚNG DẪN ĐATN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022

Khoa KT&QLXD xin thông báo Phân công bộ môn hướng dẫn ĐATN đợt 2 năm hoc 2021-2020.
 
Đề nghị sinh viên có tên cập nhật thông tin phân công cụ thể giảng viên của bộ môn phụ trách để liên hệ ngay.
 
Thời gian thực hiện ĐATN lùi 1 tuần so với thông báo cũ, các em sinh viên chú ý cập nhất các thông tin liên quan từ nhà trường (trang web: daotao.nuce.edu.vn, kinhtexaydung.nuce.edu.vn và trang FB của khoa).
 
Việc hướng dẫn ĐATN theo quy định hiện hành của nhà trường và sự bố trí của giảng viên phụ trách.
 
Những sinh viên đủ điều kiện giao ĐATN nhưng chưa có tên liên hệ về khoa theo địa chỉ Email: kinhtequanly@huce.edu.vn.
 
EnglishVietnamese