Trang chủ » NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chủ Nhật, ngày 14/08/2022 | 9:39 GMT + 7

NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày 13/8/2022 tại phòng 305A1 đã diễn ra buổi nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính toán chi phí dự phòng cho dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam trên quan điểm quản lý rủi ro”.
Các thành viên hội đồng nghiệm thu gồm:
1. PGS. TS Lê Hồng Thái – CT Hội đồng.
2. PGS.TS Nguyễn Việt Phương – UV Thư ký.
3. PGS. TS Nguyễn Hoàng Tùng – UV Phản biện.
4. GVC. TS Nguyễn Minh Đức – UV Phản biện.
5. TS. Trần Hồng Mai – UV HĐ.
6. TS. Trần Quang Dũng – UV HĐ.
7. TS. Nguyễn Tuấn Anh – UV HĐ.
Các thành viên thực hiện đề tài gồm: ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ nhiệm đề tài), TS. Nguyễn Liên Hương (Trưởng Khoa KT&QL XD), PGS. TS Nguyễn Thế Quân (Trưởng Bộ môn QLDA&PL), ThS. Thiều Thị Thanh Thuý, ThS. Vũ Nam Ngọc (Bộ môn KTNV), ThS. Đỗ Hữu Khoa, CN. Lê Hải Yến (Bộ môn KT&QL BĐS).
Thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS. TS Nguyễn Thế Quân đã trình bày tóm tắt nội dung đề tài, tiếp thu ý kiến và giải trình một số câu hỏi các thành viên hội đồng đặt ra.
Buổi nghiệm thu đã diễn ra thành công với 100% các thành viên hội đồng nhất trí nghiệm thu. Đây là bước quan trọng trước khi đề tài được nghiệm thu cấp Bộ.
Xin chúc mừng các thành viên đề tài!
Sau đây là hình ảnh buổi nghiệm thu:
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi
EnglishVietnamese