Trang chủ » KẾ HOẠCH THU, CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

Thứ Tư, ngày 30/06/2021 | 10:25 GMT + 7

KẾ HOẠCH THU, CHẤM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ vào kế hoạch bảo vệ ĐATN đợt 3 năm học 2020-2021 (theo Quyết định số 388/TB-ĐT của Trường), Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng thông báo Kế hoạch thu, chấm đồ án tốt nghiệp đợt 3 Năm học 2020-2021 của Khoa.

Chi tiết Kế hoạch thầy cô và các em sinh viên xem trong file đính kèm dưới đây.

Đề nghị thầy cô hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020-2021 đôn đốc, hỗ trợ sinh viên hoàn thành đồ án đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Đề nghị các em sinh viên chủ động, tích cực hoàn thiện đồ án của mình đúng quy định, đúng nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp được giao, có chất lượng đảm bảo.

EnglishVietnamese