Trang chủ » KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

Chủ Nhật, ngày 06/03/2022 | 18:03 GMT + 7

KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

(Điều chỉnh theo Thông báo số 20/TB-ĐHXDHN-QLĐT ngày 15/02/2022)
 
Khoa KT&QLXD thông báo KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022 (cập nhật, điều chỉnh theo Thông báo số 20/TB-ĐHXDHN-QLĐT ngày 15/02/2022)

1. Thu đồ án tại các bộ môn: Thứ Hai, ngày 14/03/2022

Đồ án và bản vẽ phải đảm bảo:

 • Đầy đủ nội dung theo nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp được giao;
 • Có đầy đủ chữ ký của sinh viên thực hiện, giảng viên hướng dẫn;
 • Hình thức chế bản đảm bảo yêu cầu quy định, bìa mềm in 1 mặt.
 • Đồ án tốt nghiệp (thuyết minh, phụ lục và các bản vẽ): Sinh viên nộp cả file và bản in

+ Nộp file định dạng word và pdf: Đặt tên như sau “Họ tên sv.Lớp.TM”, “Họ tên SV.Lớp.PL”.

+ Nộp file bản vẽ CAD và xuất ra file định dạng pdf: Đặt tên như sau “Họ tên sv.Lớp.BV”.

Tất cả các file trên được nén vào 1 file và gửi đồng thời cho các địa chỉ Email sau: (1) Giáo viên hướng dẫn; (2) Bộ môn quản lý và (3) Khoa (kinhtequanly@huce.edu.vn)

+ Nộp bản in tại các bộ môn (theo thời gian thông báo của từng bộ môn quản lý).

2. Sơ khảo và trả đồ án: Sáng thứ Tư, ngày 23/3/2022 (theo thời gian thông báo của từng bộ môn quản lý)

3. Bảo vệ ĐATN: Thứ Bảy và Chủ nhật ngày 26-27/03/2022, bắt đầu từ 7h15, tại 9 Hội đồng

Danh sách sinh viên cụ thể từng hội đồng sẽ được công khai tại các hội đồng vào sáng thứ Bảy 26/3/2022;

Sinh viên phải có mặt đúng 7h15 ngày 26/3/2022 để điểm danh và nghe phổ biến quy tắc áp dụng cho việc bảo vệ. Sinh viên không có mặt lúc điểm danh sẽ bị đưa xuống cuối danh sách bảo vệ;

Trang phục cho Lễ bảo vệ ĐATN: Nam: Sơ mi trắng, quần âu sẫm mầu (khuyến khích mặc complet)

Nữ: Áo dài truyền thống hoặc trang phục công sở Sinh viên lên bảo vệ theo danh sách đã công bố.

4. Trình tự hoạt động bảo vệ của mỗi sinh viên

 • Sinh viên căng bản vẽ lên dây treo (các bản vẽ được dán sẵn thành các modul), chuyển thuyết minh đồ án cho thầy/cô chủ tịch hội đồng;
 • Thầy/cô Chủ tịch hội đồng điều khiển buổi bảo vệ cho mỗi sinh viên;
 • Sinh viên trình bày nội dung chính đồ án của mình;
 • Thư ký hội đồng đọc nhận xét của người chấm sơ khảo;
 • Các thành viên hội đồng đặt câu hỏi cho sinh viên, thầy/cô chủ tịch hội đồng điều phối;
 • Sinh viên ghi chép lại các câu hỏi, chuẩn bị, khi thầy/cô chủ tịch hội đồng cho phép thì bắt đầu trả lời;
 • Hội đồng hỏi thêm (nếu cần);
 • Các thành viên hội đồng cho điểm đánh giá sinh viên;
 • Sinh viên tháo bản vẽ, lấy lại thuyết minh và kết thúc hoạt động bảo vệ của mình, sinh viên tiếp theo tiếp tục cho đến hết.

Sau khi bảo vệ xong, sinh viên gấp bản vẽ và nộp thuyết minh và bản vẽ cho bộ môn quản lý hướng dẫn, nộp file mềm cho Khoa (kinhtequanly@huce.edu.vn) để kiểm tra và lưu trữ.

5. Một số lưu ý

  • Sinh viên và giảng viên đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch khi đến nộp và bảo vệ đồ án.
  • Sinh viên không đảm bảo trang phục theo yêu cầu sẽ không được bảo vệ.
  • Sinh viên đến muộn buổi điểm danh sẽ được đưa về cuối danh sách bảo vệ

Đề nghị đại diện sinh viên bảo vệ ĐATN đợt 1 năm học 2021-2022 lên văn phòng khoa gặp cô Nguyễn Mai Thu và Lê Thị Hải Yến để chuẩn bị các thủ tục và cơ sở vật chất cho buổi bảo vệ!

EnglishVietnamese