Trang chủ » Danh sách sinh viên Thực tập Cán bộ kỹ thuật K61 Đợt 1 Năm học 2020 – 2021

Thứ Hai, ngày 24/08/2020 | 0:59 GMT + 7

Danh sách sinh viên Thực tập Cán bộ kỹ thuật K61 Đợt 1 Năm học 2020 – 2021

Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng thông báo danh sách những sinh viên đủ điều kiện giao Thực tập Cán bộ kỹ thuật K61 Đợt 1 Năm học 2020 – 2021.

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách liên hệ ngay với bộ môn hướng dẫn và giảng viên phụ trách:

1/ Bộ môn Kinh tế xây dựng: Phòng 508 A1, Phó Trưởng Bộ môn (phụ trách bộ môn): TS. Nguyễn Tuấn Anh-0337.690.048

Danh sách sinh viên: Hướng dẫn TT CBKT-KTXD 20-21 đợt 1

2/ Bộ môn Kinh tế nghiệp vụ: Phòng 507 A1, Trưởng Bộ môn: GVC.TS Nguyễn Minh Đức – 0922.227.107

Danh sách sinh viên: Hướng dẫn TT CBKT-KTNV 20-21 đợt 1

3/ Bộ môn Quản lý dự án và Pháp luật: Phòng 308 A1, Trưởng Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân – 0914.897.926

Danh sách sinh viên: Hướng dẫn TT CBKT-QLDA 20-21 đợt 1

4/ Bộ môn Kinh tế và Quản lý BĐS: Phòng 418 A1, Trưởng Bộ môn: PGS.TS Đoàn Dương Hải – 0912.472.410

Danh sách sinh viên: Hướng dẫn TT CBKT-BDS 20-21 đợt 1

5/ Bộ môn Tổ chức kế hoạch: Phòng 506 A1, Trưởng Bộ môn: GVC.TS Nguyễn Quốc Toản – 0913.213.513

Danh sách sinh viên: Hướng dẫn TT CBKT-TCKH 20-21 đợt 1

+/ Kế hoạch thực tập: https://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=4440

+/ Đề cương thực tập: Đề cương TT CBKT đợt 1 năm 20-21

*/ Cam kết thực tập: Cam kết TT CBKT

Mọi thắc mắc, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp văn phòng khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng (Cô Mai Thu và cô Hải Yến), Phòng 318 – 319 Nhà A1, trường Đại học Xây dựng (trong giờ hành chính).

 

EnglishVietnamese