Trang chủ » Phân công GVHD ĐATN K61 Đợt 4 Năm học 2020-2021

Thứ Năm, ngày 20/05/2021 | 22:24 GMT + 7

Phân công GVHD ĐATN K61 Đợt 4 Năm học 2020-2021

Các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây chủ động liên hệ với GVHD để nhận lịch hướng dẫn ĐATN !

1/ Danh sách phân công GVHD Bộ môn Kinh tế và Quản lý BĐS

2/ Danh sách phân công GVHD Bộ môn Kinh tế Nghiệp vụ

3/ Danh sách phân công GVHD Bộ môn Kinh tế Xây dựng

4/ Danh sách phân công GVHD Bộ môn QLDA & Pháp luật

5/ Danh sách phân công GVHD Bộ môn Tổ chức Kế hoạch

EnglishVietnamese