Trang chủ » Tin tức - thông báo » Trang 11

Tin tức - thông báo

Ứng dụng kiến thức đồ án Thiết kế tổ chức thi công trong thực tiễn ngành XD

Ứng dụng kiến thức đồ án Thiết kế tổ chức thi công trong thực tiễn ngành XD

Theo Luật xây dựng năm 2014, dự án đầu tư xây dựng trải qua các giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, vận hành khai thác. Tùy theo giai đoạn, nội dung công việc cần thực hiện và sản phẩm đầu ra sẽ khác nhau. Tuy nhiên, ở giai đoạn chuẩn bị dự án và thực hiện dự án, các nội dung về Tổ chức xây dựng chiếm tỷ trọng đáng kể, đặc biệt là giai đoạn thực hiện đầu tư.

Vòng đời của dự án xây dựng

Một trong những sản phẩm quan trọng nhất trong báo cáo nghiên cứu khả thi ở giai đoạn chuẩn bị dự án là Kế hoạch thực hiện dự án. Đây là văn bản này có tính toàn cục và ý nghĩa chỉ đạo chung trong quản lý thực hiện, quyết định trực tiếp đến hiệu quả đầu tư của dự án. Để lập được nội dung này cần phải nghiên cứu, đưa ra những dự kiến mang tính tổng thể về bố trí tiến trình các giai đoạn của dự án, định hướng tổ chức thực hiện và sự đảm bảo các điều kiện chung trong thực hiện dự án.

Giai đoạn thực hiện dự án có thể chia thành nhiều quá trình thành phần, trong đó quan trọng bậc nhất là lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là lựa chọn nhà thầu xây dựng, và triển khai xây dựng công trình. Để quyết định sự thành công của các quá trình này, hồ sơ thiết kế tổ chức thi công là nhân tố đầu tiên cần xem xét.

 • Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, các nhà thầu phải nộp hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu đặt ra của hồ sơ mời thầu. Cụ thể, một bộ hồ sơ dự thầu hoàn chỉnh có thể chia thành 03 phần chính: (1) Nội dung Hành chính – Pháp lý; (2) Nội dung Kỹ thuật – Công nghệ(3) Nội dung Tài chính – Thương mại. Trong đó, phần Kỹ thuật – Công nghệ chiếm tỷ trọng rất lớn, thể hiện sự cam kết của nhà thầu tham gia tranh thầu về các giải pháp kỹ thuật, công nghệ sẽ áp dụng để thực hiện gói thầu nhằm đáp ứng các yêu cầu về thời gian, chất lượng, chi phí, an toàn lao động vệ sinh môi trường và các yêu cầu khác. Nội dung này được trình bày thông qua thuyết minh về giải pháp kỹ thuật và tổ chức thi công sẽ áp dụng cho các công việc theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và các bản vẽ. Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, phần năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu hầu hết đều đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, do vậy phần Kỹ thuật – Công nghệ là chìa khóa để quyết định xem hồ sơ dự thầu có được tiếp tục xem xét đánh giá về mặt tài chính hay không. Do vậy, kỹ năng lập các nội dung này của nhà thầu được xác định là cốt lõi, tối quan trọng.
 • Trong giai đoạn triển khai thi công, hồ sơ thiết kế tổ chức thi công là căn cứ, là “sợi chỉ đỏ” để quản lý, điều hành các hoạt động tổ chức sản xuất trên công trường nhằm biến “công trình trên giấy” từ hồ sơ thiết kế thành công trình hiện hữu. Mức độ trơn tru của quá trình thi công, khả năng đáp ứng yêu cầu về thời gian thực hiện, chất lượng, giá thành thi công của công trình, an toàn tính mạng của công nhân và công trình xây dựng, việc bảo vệ môi trường trong quá trình thi công đều được quyết định bởi chất lượng của hồ sơ thiết kế tổ chức thi công do nhà thầu lập.

Trên cơ sở đối chiếu với thực tiễn, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng xác định các mảng kiến thức, kỹ năng về lập hồ sơ thiết kế tổ chức thi công là cốt lõi, cần thiết phải trang bị và có cơ hội thực hành cho sinh viên trong Khoa. Các mảng kiến thức này về cơ bản được truyền đạt cho sinh viên thông qua một chuỗi các môn học như Kỹ thuật thi công, Định mức kỹ thuật trong xây dựng, Tổ chức xây dựng.

Tuy nhiên, trong môn học Đồ án Tổ chức xây dựngĐồ án tốt nghiệp dạng Thiết kế tổ chức thi công, một công trình cụ thể với đầu đủ hồ sơ thiết kế được cung cấp để làm ví dụ áp dụng điển hình cho sinh viên tổng hợp, vận dụng các kiến thức liên quan nhằm xây dựng một bộ hồ sơ thiết kế tổ chức thi công cụ thể. Các công trình này được trải rộng từ nhà công nghiệp sử dụng kết cấu thép tiền chế đến công trình dân dụng với sự đa dạng về thiết kế nhằm cung cấp, trang bị cho sinh viên góc nhìn bao quát nhất và kiến thức tổng hợp nhất để có thể vận dụng trong quá trình làm nghề.

Nếu nghiêm túc học tập các môn học và đồ án môn học này, sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng sẽ luôn sẵn sàng đảm nhận bất kỳ vị trí công việc nào liên quan đến việc lập kế hoạch thực hiện dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho các nhà thầu xây lắp và triển khai thi công ngoài hiện trường (cán bộ kỹ thuật, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án).

Sinh viên Khoa Kinh tế & QLXD bảo vệ Đồ án Tổ chức Xây dựng
Giới thiệu về Đợt Thực tập công nhân của Sinh viên Khoa Kinh tế & QLXD

Giới thiệu về Đợt Thực tập công nhân của Sinh viên Khoa Kinh tế & QLXD

Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng không chỉ quan tâm đến việc liên tục nâng cao, đổi mới chương trình đào tạo của mình hằng năm mà còn đặc biệt luôn chú trọng và tạo điều kiện tốt nhất để toàn bộ các bạn sinh viên theo học tại Khoa có được trải nghiệm về nghề nghiệp xây dựng sớm và đầy đủ nhất. Một trong số những hoạt động thiết thực và rất được các sinh viên mong chờ như vậy của Khoa KT&QLXD, phải kể đến là đợt “THỰC TẬP CÔNG NHÂN” dành cho tất cả các sinh viên cuối năm thứ 3.

Hình ảnh tập thể của nhóm sinh viên lớp 62QD1 trong đợt thực tập công nhân tại công trường xây dựng

Đợt thực tập công nhân thường diễn ra khi các sinh viên kết thúc năm học thứ 3 tại Trường và thường kéo dài trong 4 – 5 tuần hè. Mỗi đợt thực tập công nhân, Khoa luôn phân công các giảng viên trẻ, nhiệt tình và nhiều kinh nghiệm sẽ có trách nhiệm theo sát, hướng dẫn, chỉ bảo và quản lý các sinh viên trong suốt khoảng thời gian sinh viên đi thực tập.

Những bông “Hoa của Đá” của Khoa KT&QLXD vẫn nở rộ nơi công trường đầy sỏi đá

Cuối mỗi đợt thực tập, các sinh viên cần nộp và bảo vệ báo cáo thực tập của mình trước hội đồng gồm các thầy cô trong Khoa, Bộ môn chuyên môn

Hình ảnh thực tập công nhân tại công trường của nhóm sinh viên lớp 62KTE

Tham gia đợt thực tập công nhân này, các sinh viên sẽ có điều kiện trao đổi, học hỏi, tăng trưởng kiến thức chuyên môn trong môi trường làm việc thực tế; đảm bảo việc “học đi đôi với hành”; đồng thời công trường xây dựng cũng là môi trường lý tưởng để mỗi sinh viên có thể rèn luyện, phát triển tính kỷ luật và tác phong làm việc, lao động chuyên nghiệp.

Sinh viên lớp 64KTE tham quan thực tế tại công trường xây dựng

+ Về mặt chuyên môn:

Các bạn sinh viên năm thứ 3 đã học xong cơ bản các môn học về kỹ thuật xây dựng. Để nắm chắc hơn các lý thuyết đã học về xây dựng cũng như để rèn luyện, hoàn thiện và nâng cao tay nghề, sinh viên cuối năm 3 học tại Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng đều có cơ hội tham gia vào đợt đi thực tế xuống các công trường xây dựng trong địa bàn thành phố Hà Nội để tham quan và thực tập tay nghề công nhân dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các giảng viên trong Khoa.

Sinh viên được thực hành trực tiếp công tác xây tường gạch tại công trường
Các bạn sinh viên luôn chăm chỉ, tích cực ghi chép và học hỏi mọi nơi mọi lúc trên công trường
Hình ảnh Nhóm sinh viên lớp 62KT5 đi thực tập công nhân tại công trường xây dựng

Các sinh viên đi thực tế sẽ có điều kiện để tìm hiểu các công việc thực tế mà một người công nhân phải thực hiện trên công trường xây dựng; nắm được các thành phần công việc trong một quá trình xây dựng hay trong một số công tác xây dựng chủ yếu (công tác bê tông; cốt thép, cốp pha, xây – trát…); đồng thời tìm hiểu và nắm vững được các công việc và thao tác của người công nhân xây dựng trong thực tế ứng với từng công tác tương ứng.

Sinh viên quan sát hoạt động của Cần trục tháp dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật tại công trường XD
SV được quan sát công tác gia công cốt thép tại công trường
Vẫn vui vẻ đi thực tập dù mưa gió !

Đợt thực tập cũng là dịp để mỗi sinh viên so sánh, đối chiếu các lý thuyết đã học trên lớp với cách vận hành, thao tác thực tế ngoài công trường. Trên cơ sở đó giúp sinh viên củng cố lý thuyết, chuẩn bị những phẩm chất cần thiết của một người cán bộ tổ chức quản lý công trường trong tương lai gần.

Sinh viên lớp 64KTE đi thực tế tại công trường xây dựng

+ Về mặt chính trị:

Công trường xây dựng là một nơi rất tốt để sinh viên có thể rèn luyện kỷ luật và tác phong của người lao động mới, có điều kiện tiếp xúc với công nhân xây dựng một cách dễ dàng hơn, từ đó có thể học hỏi kỹ năng làm việc của người công nhân trên công trường xây dựng. Những việc làm đó cũng chính là phương pháp đào tạo của Khoa Kinh tế & QLXD cũng như của trường Đại học Xây dựng, rằng “Lý thuyết đi đôi với thực tế – Học đi đôi với Hành” nhằm đào tạo ra người kỹ sư xây dựng đáp ứng được những đòi hỏi và yêu cầu cao từ phía thị trường và các nhà tuyển dụng dù là khó tính nhất !

Lần đầu được đi vận thăng của sinh viên
Hệ thống cốp pha – giàn giáo tại công trường

Đợt thực tập công nhân ngoài thực tế công trường là cơ hội trải nghiệm rất tốt dành cho sinh viên

 

Bãi tập kết và gia công cốt thép trong công trường XD

Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng – Điểm đến của Thành công đang chờ đón tất cả các bạn !

Tổng kết Khoá học “Kiến thức và kỹ năng cơ bản đọc hiểu bản vẽ thiết kế và đo bóc khối lượng xây lắp công trình xây dựng”

Tổng kết Khoá học “Kiến thức và kỹ năng cơ bản đọc hiểu bản vẽ thiết kế và đo bóc khối lượng xây lắp công trình xây dựng”

Kỹ năng đọc bản vẽ là một trong những kỹ năng quan trọng bậc nhất của một người kỹ sư xây dựng khi ra trường. Nếu không có kỹ năng đọc, hiểu bản vẽ tốt sẽ không thể nắm vững cấu tạo công trình, các yêu cầu về kỹ thuật công nghệ xây dựng cần thiết, do đó sẽ không thể bóc tách được khối lượng một cách chính xác cũng như thực hiện việc chỉ đạo thi công tại hiện trường.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, được sự đồng ý và tạo điều kiện của Ban chủ nhiệm Khoa, Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng phối hợp cùng Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng tổ chức Khoá đào tạo miễn phí cho sinh viên của Khoa KT&QLXD, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về:

+ Đọc hiểu bản vẽ thiết kế xây dựng; công nghệ – kỹ thuật thi công xây dựng;

+ Đo bóc khối lượng công tác xây dựng phù hợp với quy định pháp luật, thông lệ nghề nghiệp thực tế tại Việt Nam, phục vụ mục đích quản lý chi phí đầu tư xây dựng (lập dự toán chi phí, khối lượng thanh toán – quyết toán, …)

Mặc dù đối tượng mà khóa học hướng tới là các sinh viên đại học năm thứ 3 trở lên của Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, tuy nhiên Khoá đào tạo này cũng đã thu hút được rất nhiều sinh viên của các Khoa khác trong trường cũng như sinh viên các trường khác như trường Đại học Kiến Trúc, trường Đại học Giao thông vận tải… Tổng số lượng sinh viên tham gia Khoá đào tạo là hơn 240 sinh viên, được chia thành 02 lớp. Học liên tục các buổi tối trong 02 tuần, từ 27/7/2020 tới 08/8/2020 tại Phòng 24.H2, Trường Đại học Xây dựng.

 

Với sự tận tình và kinh nghiệm của các giảng viên, Khoá đào tạo đã trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về đọc hiểu bản vẽ thiết kế xây dựng nói chung, tập trung vào công trình dân dụng ở bước thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Sinh viên được tìm hiểu, đọc hiểu chi tiết tập hồ sơ thiết kế công trình xây dựng dân dụng có thật, mang điển hình cao bằng cả bản in và file mềm AutoCAD.

Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị thêm kiến thức về công nghệ và kỹ thuật thi công xây dựng những hạng mục, cấu kiện chính của công trình dân dụng; Thực hành lập danh mục công tác xây lắp theo công nghệ thi công phù hợp và thực hành đo bóc khối lượng cho các công tác chính trong danh mục đó sao cho chính xác, nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Trong khóa học, sinh viên còn được trang bị kỹ năng sử dụng một số lệnh AutoCAD và thủ thuật Excel để cải thiện hiệu suất, độ chính xác cho việc đo bóc khối lượng.

Kết thúc Khoá học, các sinh viên được yêu cầu làm bài tập thực hành và nộp lại cho giảng viên để đánh giá. Với các sinh viên có nhu cầu cấp chứng nhận đào tạo, Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng sẽ dựa trên kết quả thực hành của sinh viên để cấp chứng nhận đào tạo song ngữ.

Dưới đây là một số hình ảnh về Khoá học:

Các giảng viên rất tâm huyết và kinh nghiệm

 

Các bạn sinh viên đều được yêu cầu phải có Laptop riêng để trực tiếp thực hành trong quá trình học tập
Không khí nghiêm túc tại các buổi học
‘Sinh viên rất chăm chú lắng nghe và thực hành

Khoá học đã mang lại nhiều lợi ích cho các bạn sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng nói riêng và các bạn sinh viên kĩ thuật từ các Khoa, Trường Đại học khác nói chung.

Liên chi Đoàn Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng sẽ cố gắng tiếp tục tổ chức các Khoá học tương tự, để mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn nữa cho các bạn sinh viên./.

Danh sách sinh viên Thực tập Cán bộ kỹ thuật K61 Đợt 1 Năm học 2020 – 2021

Danh sách sinh viên Thực tập Cán bộ kỹ thuật K61 Đợt 1 Năm học 2020 – 2021

Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng thông báo danh sách những sinh viên đủ điều kiện giao Thực tập Cán bộ kỹ thuật K61 Đợt 1 Năm học 2020 – 2021.

Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách liên hệ ngay với bộ môn hướng dẫn và giảng viên phụ trách:

1/ Bộ môn Kinh tế xây dựng: Phòng 508 A1, Phó Trưởng Bộ môn (phụ trách bộ môn): TS. Nguyễn Tuấn Anh-0337.690.048

Danh sách sinh viên: Hướng dẫn TT CBKT-KTXD 20-21 đợt 1

2/ Bộ môn Kinh tế nghiệp vụ: Phòng 507 A1, Trưởng Bộ môn: GVC.TS Nguyễn Minh Đức – 0922.227.107

Danh sách sinh viên: Hướng dẫn TT CBKT-KTNV 20-21 đợt 1

3/ Bộ môn Quản lý dự án và Pháp luật: Phòng 308 A1, Trưởng Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Thế Quân – 0914.897.926

Danh sách sinh viên: Hướng dẫn TT CBKT-QLDA 20-21 đợt 1

4/ Bộ môn Kinh tế và Quản lý BĐS: Phòng 418 A1, Trưởng Bộ môn: PGS.TS Đoàn Dương Hải – 0912.472.410

Danh sách sinh viên: Hướng dẫn TT CBKT-BDS 20-21 đợt 1

5/ Bộ môn Tổ chức kế hoạch: Phòng 506 A1, Trưởng Bộ môn: GVC.TS Nguyễn Quốc Toản – 0913.213.513

Danh sách sinh viên: Hướng dẫn TT CBKT-TCKH 20-21 đợt 1

+/ Kế hoạch thực tập: https://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=4440

+/ Đề cương thực tập: Đề cương TT CBKT đợt 1 năm 20-21

*/ Cam kết thực tập: Cam kết TT CBKT

Mọi thắc mắc, đề nghị sinh viên liên hệ trực tiếp văn phòng khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng (Cô Mai Thu và cô Hải Yến), Phòng 318 – 319 Nhà A1, trường Đại học Xây dựng (trong giờ hành chính).

 

Kết quả Nghiệm thu Nghiên cứu khoa học SV Đợt 1 Năm học 2019 – 2020

Kết quả Nghiệm thu Nghiên cứu khoa học SV Đợt 1 Năm học 2019 – 2020

Hội nghị Khoa học và Công nghệ sinh viên Trường Đại học Xây dựng Năm học 2019 – 2020 đã diễn ra trong 03 ngày (02/08, 04/08 và 06/08/2020) với 19 hội đồng nghiệm thu thuộc 09 tiểu ban khoa học.

Trong đợt 1, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng17 đề tài đăng ký nghiệm thu tại 04 hội đồng, trong đó có 02 giải Nhất, 05 giải Nhì 10 giải Ba

Một trong những điểm nổi bật trong phong trào Nghiên cứu khoa học sinh viên năm nay là các đề tài đều có các số liệu minh chứng, có khảo sát đánh giá, hướng vào các vấn đề “nóng”, cấp thiết. Nhiều đề tài có sản phẩm khoa học là các mô hình và bài báo khoa học (Tạp chí Xây dựng, Tạp chí Kinh tế Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và Đô thị…).

 

Thông qua nghiên cứu khoa học, các em sinh viên được củng cố, nâng cao kiến thức, trang bị phương pháp học tập, và tiếp cận những kiến thức mới, vận dụng kiến thức theo cách riêng của sinh viên và các nhóm sinh viên. Đó là nền tảng quan trọng để học tập tốt, có được kiến thức ngành nghề vững chắc để làm việc tốt sau khi ra trường.

02 đề tài đạt Giải Nhất được đề xuất dự Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc 2020:

+ Đề tài có mã số KT-2020-07: “Nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam”

Nhóm SV thực hiện: Đinh Thị Trang, Nguyễn Thị Thu Hiên (61KT3); Tạ Hoàng Sơn (61QD1), Nguyễn Thị Thùy Linh (64KT10) và Khuất Diệu Huyền (Lớp 16KX3, Khoa Quản lý đô thị, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội)

Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Tâm

+ Đề tài có mã số KT-2020-26: “Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong công tác đo bóc khối lượng phục vụ dự toán xây dựng công trình – Nghiên cứu ứng dụng trong một công trình xây dựng dân dụng”

Nhóm SV thực hiện: Lương Thị ThanhĐoàn Thị Hoài (Lớp 61KTE)

Người hướng dẫn: ThS. Đặng Hồng DuyênThS. Lưu Quang Phương (Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng – IICM)

Dưới đây là một số hình ảnh tại các Hội đồng nghiệm thu của Tiểu ban Kinh tế & QLXD, Hội nghị Khoa học và Công nghệ sinh viên trường ĐHXD:

 

Thay mặt BCN khoa, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô hướng dẫn đã sắp xếp, bố trí thời gian hỗ trợ các em sinh viên hoàn thành nghiên cứu cứu mình, đã truyền lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho các em! Cảm ơn thầy cô và các chuyên gia tại các hội đồng đã đánh giá, góp ý cho các đề tài!

Xin chúc mừng các nhóm nghiên cứu đã nỗ lực hoàn thành nghiên cứu của mình, đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao.

Hy vọng tiếp nối sự thành công của Đợt 1, các thầy cô và các nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên đã đăng ký bảo vệ đợt 2 sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng tốt!

Trân trọng cảm ơn thầy cô và toàn thể các em sinh viên!

Album ảnh chụp Buổi nghiệm thu NCKHSV Khoa KT&QLXD: Xem tại đây

Link Video phóng sự về Hội nghị

Quyết định công nhận Kết quả nghiệm thu đề tài NCKHSV Đợt 1 Năm học 2019 – 2020: 2019-2020-QD-cong-nhan-KQNT-NCKH-Sinh-vien

 

Thông tin Tuyển sinh Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng Năm 2020

Thông tin Tuyển sinh Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng Năm 2020

⭐️ Năm học 2020 – 2021 là năm học ghi nhận sẽ có nhiều điểm mới trong chương trình đào tạo tại trường Đại học Xây dựng. Khóa 65 là khóa đầu tiên được áp dụng chương trình đào tạo đại học 04 năm với khối lượng tinh gọn hơn, chương trình đào tạo hiện đại với chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội.

⭐️ Với đội ngũ cán bộ kinh nghiệm, nhiệt huyết, với chương trình đào tạo các chuyên ngành là tổng hòa giữa kiến thức Kinh tế và đầu tư – Quản lý – Kỹ thuật công nghệ xây dựng, sinh viên tốt nghiệp từ khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng dễ dàng làm việc ở nhiều vị trí, đặc biệt là các vị trí quản lý (kể cả các doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp xây dựng), cơ hội việc làm mở rộng.

Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, trường Đại học Xây dựng chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng để chắp cánh tương lai cho các bạn tân sinh viên.

Infographic Tuyển sinh Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng Năm 2020

1/ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

🛣 NGÀNH “KINH TẾ XÂY DỰNG”

📚 Chuyên ngành “KINH TẾ XÂY DỰNG”

+ Mã ngành: 7580301

+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 400 chỉ tiêu

+ Thực tế năm học 2019 – 2020, Khóa K64 có 11 lớp chuyên ngành Kinh tế xây dựng, khoảng 550 sinh viên

🛣 NGÀNH “QUẢN LÝ XÂY DỰNG

🚧 Chuyên ngành “KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ”

+ Mã chuyên ngành: 7580302_01

+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 chỉ tiêu

+ Thực tế năm học 2019 – 2020, Khóa 64 có 03 lớp chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Đô thị, khoảng 150 sinh viên

📚 Chuyên ngành “KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN”

+ Mã ngành: 7580302_02

+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 chỉ tiêu

+ Thực tế năm học 2019 – 2020, Khóa 64 có 02 lớp chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Bất động sản, khoảng 100 sinh viên

2/ MÔ HÌNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

👉 Chương trình Cử nhân Kỹ thuật (Bậc Đại học)

👉 Chương trình tích hợp Cử nhân – Kỹ sư (Bậc sau đại học)

👉 Chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ (Bậc sau đại học)

Sinh viên có thể quyết định lựa chọn và đăng ký chương trình phù hợp vào cuối năm thứ 3, tùy theo điều kiện cho phép

3/ CƠ HỘI HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ HỌC TẬP

💰 Về Cơ hội Học bổng:

+ Học bổng khuyến khích học tập: Khoảng 2.4 tỷ đồng/năm học (1.2 tỷ đồng/kỳ) cho riêng sinh viên Khoa Kinh tế và QLXD;

+ Học bổng doanh nghiệp, cá nhân: Giải thưởng CSC (giá trị thưởng lên đến 150 triệu đồng dành cho 01 sinh viên xuất sắc nhất trường ĐHXD và 10 suất còn lại trị giá 5 triệu đồng/suất), học bổng từ các tập đoàn FLC, Hòa Bình, G6 group, …

+ Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Quỹ của Khoa (20 – 30 suất/ năm), Tập đoàn Ecopark (100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng), học bổng Merali dành cho nữ sinh,…

 

+ Khen thưởng sinh viên có kết quả học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc của Khoa cùng nhiều phần học bổng hấp dẫn khác.

💰 Về Đào tạo kỹ năng làm việc:

+ Liên tục mở các lớp kỹ năng MIỄN PHÍ cho sinh viên của khoa: Đọc bản vẽ, lập dự toán, đấu thầu, phân tích dự án,…

+ Thực hành các công việc sẽ làm sau khi ra trường (qua các buổi hướng dẫn đồ án) với những công trình, dự án THỰC TẾ.

+ Trao đổi với các cựu sinh viên về kinh nghiệm và đòi hỏi về chuyên môn, kỹ năng của doanh nghiệp

💰 Hỗ trợ giới thiệu việc làm

🔍 Hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, vay vốn, giới thiệu việc làm

📨 Thông tin kết quả học tập định kỳ tới từng sinh viên, từng gia đình thông qua hệ thống thư đảm bảo, tin nhắn, điện thoại (miễn phí, liên tục);

———————————————————-

Mọi thắc mắc xin vui lòng tham khảo tại:

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Website: kinhtexaydung.nuce.edu.vn

Xem thêm thông tin về ngành tuyển sinh:

🚧 Chuyên ngành KINH TẾ XÂY DỰNG: http://tuyensinh.nuce.edu.vn/He-Dai-hoc-chinh-quy/Nganh-Kinh-te-Xay-dung_120  

🚧 Chuyên ngành KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ: http://tuyensinh.nuce.edu.vn/He-Dai-hoc-chinh-quy/Nganh-Quan-ly-xay-dung-chuyen-nganh-Kinh-te-va-Quan-ly-do-thi_121

🚧 Chuyên ngành KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN: http://tuyensinh.nuce.edu.vn/He-Dai-hoc-chinh-quy/Nganh-Quan-ly-xay-dung-chuyen-nganh-Kinh-te-va-Quan-ly-bat-dong-san_122
____________________________________________
THÔNG TIN LIÊN HỆ:

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

🏫 Văn phòng Khoa KT&QLXD: Phòng 318 – 319 Nhà A1 – Trường Đại học Xây Dựng, Số 55 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

📞 Điện thoại liên hệ: (024) 3869 1829

📧 Email: kinhtequanly@nuce.edu.vn

💬 Mọi câu hỏi hay thắc mắc xin gửi trực tiếp về:

Facebook Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng: https://www.facebook.com/cem.nuce/

hoặc Website: https://kinhtexaydung.nuce.edu.vn/

 

Những chú ý khi đăng ký môn học (Yêu cầu tất cả SV phải đọc trước khi ĐKMH)

Những chú ý khi đăng ký môn học (Yêu cầu tất cả SV phải đọc trước khi ĐKMH)

Khoa Kinh tế & QLXD yêu cầu tất cả sinh viên phải đọc những chú ý dưới đây trước khi thực hiện việc đăng ký môn học

1. Các em đọc kỹ “Hướng dẫn đăng ký môn học” tại đây để tránh tình trạng chọn môn học nhưng không lưu vào cơ sở dữ liệu. 
2. Sinh viên phải cập nhật đầy đủ lý lịch mới được ĐKMH.
3. Sinh viên K63 không đạt trình độ ngoại ngữ theo tiến trình học tập sẽ bị hạn chế khối lượng ĐK học tập.
4. Sinh viên nợ học phí sẽ không được ĐKMH (Danh sách sinh viên nợ học phí tính đến hết ngày 02/8/2020 sinh viên xem tại đây). Trong thời gian ĐKMH Nhà trường tiếp tục thu học phí, sinh viên chính quy đã được cấp tài khoản liên kết đóng học phí qua tài khoản ngân hàng Agribank; sinh viên không có tài khoản liên kết với ngân hàng Agribank, sinh viên liên thông, văn bằng 2, song bằng nộp học phí tại phòng Tài vụ. Phòng Đào tạo sẽ cập nhật danh sách đóng học phí và mở tài khoản vào 20h hàng ngày (chú ý ngày thứ 7, chủ nhật Ngân hàng nghỉ làm việc). Sinh viên đọc kỹ thông báo đóng học phí: Tại đây
5. Để tránh tình trạng nghẽn mạng, sinh viên chỉ được đăng nhập vào hệ thống trong thời gian ĐKMH đã được phân công cho từng khóa. Sinh viên cần đổi mật khẩu (không dùng mật khẩu mặc định) để tránh tình trạng bị người khác đăng nhập vào xóa kết quả ĐKMH.
6. Sau khi tích chọn môn học cần đăng ký, sinh viên phải lưu vào lại vào cơ sở dữ liệu.
7. Sinh viên kiểm tra kỹ mã môn học và tên môn học khi đăng ký tránh tình trạng đăng ký nhầm sang môn học không thuộc ngành học của mình (Xem sổ tay sinh viên).
8. Để tránh tình trạng sinh viên khóa cũ học lại đăng ký trước làm hết chỗ sinh viên khóa sau, các lớp Anh ngữ, Pháp ngữ đã được phòng Đào tạo đăng ký môn học trước (chỉ những sv không còn nợ học phí tính đến hết ngày 02/08/2020). Sinh viên chủ động điều chỉnh ĐKMH theo nguyện vọng trong thời gian ĐKMH. Sinh viên các lớp Anh ngữ, Pháp ngữ, CLC nếu đăng ký học lại chỉ được phép đăng ký vào các lớp của khóa sau trong cùng Khoa.
9. Sinh viên các lớp đại trà không được đăng ký học vào các lớp Anh ngữ, Pháp ngữ (các lớp có tên XE, CDE, KTE, MNE, KDE, XF, KDF).
10. Danh sách các lớp đào tạo theo tiếp cận CDIO:
11. Sinh viên đăng ký GDTC, GDQP đúng mã môn học của khóa mình:
12. Nếu có bất kỳ vấn đề gì trong thời gian ĐKMH sinh viên gọi đến số: 024 38691300; 0906258435 trong giờ hành chính (hỗ trợ cả ngày thứ 7 và chủ nhật) hoặc gửi về email về địa chỉ: phongdaotao@nuce.edu.vn

Nguồn: daotao.nuce.edu.vn

Lịch ĐKMH Học kỳ 1 & Kế hoạch khung của Năm học 2020-2021

Lịch ĐKMH Học kỳ 1 & Kế hoạch khung của Năm học 2020-2021

Khoa Kinh tế và QLXD thông báo lịch đăng ký môn Học kì 1 Năm học 2020 – 2021 và Kế hoạch khung năm học 2020 – 2021:

Đề nghị những sinh viên còn nợ học phí lưu ý thời gian thu của nhà trường, những sinh viên có quyết định nghỉ bảo lưu đến thời hạn quay trở lại trường cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để được đảm bảo quyền lợi.

Một số lưu ý khi đăng ký môn học :

 • Yêu cầu đọc kỹ Sổ tay sinh viên trước khi đăng ký So tay SV Ky 1 2020-2021 (hoặc tải tại links: https://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=4431)
 • Sinh viên cần kiểm tra kỹ mã số, tên học phần khi đăng ký để tránh lựa chọn nhầm học phần;
 • Phòng Đào tạo đăng ký tự động theo lịch cứng đối với sinh viên các lớp Anh ngữ nếu không nợ học phí tính đến hết ngày 31/7/2020.
 • Với sinh viên đăng ký đi Thực tập tốt nghiệp + Đồ án tốt nghiệp (áp dụng từ các khóa 58 trở về sau này) điều kiện TOEIC: Xét đi Thực tập TOEIC > = 375 ; Xét giao Đồ án Tốt nghiệp TOEIC > = 450. Sinh viên 61KTE bắt buộc phải tham dự kì thi của nhà trường hoặc nộp chứng chỉ có công chứng về Khoa, phòng Đào tạo.
 • Khi tích chọn xong đăng ký cần lưu lại và chụp ảnh màn hình tránh tình trạng để mất dữ liệu. Sinh viên phải có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình.
 • Tất cả những sinh viên chưa đạt tiến trình học tập ngoại ngữ cần có kế hoạch học và thi theo yêu cầu của nhà trường.

Những thắc mắc cần giải đáp trong quá trình đăng ký môn học, sinh viên thông qua kênh hỗ trợ của nhà trường để được trợ giúp: Điện thoại: (024) 38691300; Hotline: 0906258435; Email: phongdaotao@nuce.edu.vn

LỊCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH KHUNG NĂM HỌC 2020 – 2021

 

Thông báo TKB Lớp “Kiến thức và Kỹ năng cơ bản về đọc hiểu bản vẽ thiết kế và đo bóc khối lượng xây lắp CTXD”

Thông báo TKB Lớp “Kiến thức và Kỹ năng cơ bản về đọc hiểu bản vẽ thiết kế và đo bóc khối lượng xây lắp CTXD”

Do số lượng các bạn sinh viên đăng kí khá đông, vì vậy, Ban tổ chức lớp học chia thành 02 lớp (Xem danh sách kèm theo)

Thời khóa biểu cụ thể như sau:

Lớp 1: Học thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần, bắt đầu từ 27/7/2020 (DS Lớp 1: DS LỚP 1 _KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN ĐỌC HIỂU BẢN VẼ 7.2020)

Lớp 2: Học thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần, bắt đầu từ 28/7/2020 (DS Lớp 2: DS LỚP 2 _KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN ĐỌC HIỂU BẢN VẼ 7.2020)

Thời gian: Các lớp học bắt đầu từ 18h00 – 20h30

Địa điểm: Phòng 34 H2, trường Đại học Xây dựng, số 55 Giải Phóng

Đề cương chi tiết: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA ĐÀO TẠO

Đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra mình thuộc lớp nào để bố trí đi học đầy đủ, nghiêm túc.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

 • Trong giờ học, sinh viên phải tuân thủ các quy đinh của lớp học (không gây ồn, không làm việc riêng, không gây ảnh hưởng tới các bạn khác);
 • Các buổi học đều có điểm danh. Hình thức và thời điểm điểm danh là ngẫu nhiên trong mỗi buổi học;
 • Sinh viên phải tự in đầy đủ bản vẽ để thực hành;
 • Sinh viên đến lớp muộn quá 30 phút hoặc không mang theo laptop cá nhân coi như vắng buổi học hôm đó.

NHIỆM VỤ CỦA HỌC VIÊN

 • Tham gia học tập trên lớp, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập theo quy định: laptop cài sẵn AutoCAD (phiên bản 2007 trở lên), Microsoft Office (phiên bản 2010 trở lên); bút và vở ghi; …; ổ điện để cắm sạc máy tính;
 • Thao tác, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên;
 • Ghi chép lại các nội dung quan trọng đồng thời làm bài tập thực hành trên lớp và về nhà theo yêu cầu của giảng viên;
 • Thảo luận trên lớp theo sự hướng dẫn của giảng viên;
 • Tìm hiểu, nghiên cứu thêm.

TÀI LIỆU HỌC TẬP[1]

– Slide bài giảng;

– Hồ sơ thiết kế công trình thực hành trong khóa học;

– Các tài liệu, hồ sơ khác: template mẫu, …

Quản lý tổ chức lớp: ThS. Nguyễn Thế Tuấn (Điện thoại: 0823103333)

Phục trách chuyên môn: ThS. Ngô Văn Yên (Điện thoại: 0354650414)

[1] Tất cả đều thuộc bản quyền của IICM

Khen thưởng sinh viên Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng đạt giải trong Kỳ thi Sinh viên giỏi Năm học 2019 – 2020

Khen thưởng sinh viên Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng đạt giải trong Kỳ thi Sinh viên giỏi Năm học 2019 – 2020

Trong năm học 2019 – 2020, tiếp nối sự thành công của những mùa giải trước, Trường Đại học Xây dựng tiếp tục tổ chức Kỳ thi Sinh viên giỏi Năm học 2019 – 2020 và đã thu hút được sự hưởng ứng và tham gia đông đảo của các sinh viên trong trường.

Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng đã tích cực hưởng ứng đăng ký tham gia ôn luyện và dự thi ở nhiều nội dung môn học và cũng đã xuất sắc đem về những thành tích đáng tự hào cho cá nhân cũng như cho tập thể Khoa KT&QLXD.

Toàn Khoa có 24 sinh viên đã xuất sắc đạt giải cao trong kỳ thi ở các nội dung môn học, cụ thể có 03 Giải Nhất; 07 Giải Nhì và 14 Giải Ba. Trong đó:

+ Môn Vật Lý: 01 Giải Ba;

+ Môn Đại số: 01 Giải Nhì + 01 Giải Ba;

+ Môn Giải tích: 03 Giải Ba;

+ Môn Cơ học đất: 01 Giải Nhất + 04 Giải Nhì + 07 Giải Ba (Sinh viên Khoa KT&QLXD giành 12 giải trên tổng số 16 giải, chiếm 75%);

+ Môn Tiếng Anh: 01 Giải Nhì + 01 Giải Ba;

+ Môn Thủy lực: 01 Giải Nhất + 01 Giải Nhì + 01 Giải Ba (Sinh viên Khoa KT&QLXD giành 03 giải trên tổng số 05 giải, chiếm 60%);

+ Môn Hóa học: 01 Giải Nhất.

Xin chúc mừng tất cả các bạn sinh viên của Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng đã đạt thành tích cao trong cuộc thi !

Dưới đây là danh sách sinh viên đạt giải trong kỳ thi sinh viên giỏi năm học 2019 – 2020:

ĐĂNG KÝ LỚP “KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN ĐỌC HIỂU BẢN VẼ THIẾT KẾ VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG” – MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ LỚP “KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN ĐỌC HIỂU BẢN VẼ THIẾT KẾ VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG” – MIỄN PHÍ

 1. Tên khóa học

– Kiến thức và kỹ năng cơ bản đọc hiểu bản vẽ thiết kế và đo bóc khối lượng xây lắp công trình xây dựng

– Đơn vị tổ chức: Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng;

– Đơn vị phụ trách: Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng;

– Người phụ trách tổ chức: ThS.Ngô Văn Yên (038.364.3435 – yennv@iicm.com.vn)

– Giảng viên chính: Theo sự phân công của Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng. Đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm về sư phạm và chuyên môn.

Links đăng ký:

https://docs.google.com/forms/d/1lOMfOEzemYyJheItmKss_LzssGDUxwc52RyaJVFmqOM/edit

HẠN CUỐI ĐĂNG KÝ: 11/7/2020

 1. Mục đích khóa học

Kỹ năng đọc bản vẽ là kỹ năng quan trọng bậc nhất của một kỹ sư xây dựng. Nếu không có kỹ năng đọc và hiểu bản vững sẽ không thể nắm vững công trình cấu tạo ra sao, các yêu cầu về kỹ thuật công nghệ xây dựng cần thiết, do đó sẽ không thể bóc tách được khối lượng, chỉ đạo thi công tại hiện trường.

Khóa học được Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng tổ chức nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về:

 • Đọc hiểu bản vẽ thiết kế xây dựng; công nghệ – kỹ thuật thi công xây dựng;
 • Đo bóc khối lượng công tác xây dựng phù hợp với quy định pháp luật, thông lệ nghề nghiệp thực tế tại Việt Nam, phục vụ mục đích quản lý chi phí đầu tư xây dựng (lập dự toán chi phí, khối lượng thanh toán – quyết toán, …).

Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng không cấp chứng chỉ cho khóa học này.

 1. Trình độ học viên

Phù hợp với sinh viên đại học năm thứ 3 trở lên của Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng đã học qua môn học cơ sở như hình họa, vẽ kỹ thuật, bê tông cốt thép, kỹ thuật thi công 1 và 2, nền và móng, …. Tiếp thu nhanh hơn với sinh viên năm 4 khi đã học các môn chuyên ngành như định mức xây dựng, kinh tế xây dựng 1, 2 định giá sản phẩm xây dựng, …

 1. Mô tả tóm tắt nội dung khóa học

Khóa học này trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về đọc hiểu bản vẽ thiết kế xây dựng nói chung, tập trung vào công trình dân dụng ở bước thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

Sinh viên được tìm hiểu, đọc hiểu chi tiết tập hồ sơ thiết kế công trình xây dựng dân dụng có thật, mang điển hình cao bằng cả bản in và file mềm AutoCAD.

Sinh viên còn được trang bị thêm kiến thức về công nghệ và kỹ thuật thi công xây dựng những hạng mục, cấu kiện chính của công trình dân dụng.

Thực hành lập danh mục công tác xây lắp theo công nghệ thi công phù hợp và thực hành đo bóc khối lượng cho các công tác chính trong danh mục đó sao cho chính xác, nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Trong khóa học, sinh viên còn được trang bị kỹ năng sử dụng một số lệnh AutoCAD và thủ thuật Excel để cải thiện hiệu suất, độ chính xác cho việc đo bóc khối lượng.

 1. Nhiệm vụ của học viên

– Tham gia học tập trên lớp, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập theo quy định: laptop cài sẵn AutoCAD (phiên bản 2007 trở lên), Microsoft Office (phiên bản 2010 trở lên); bút và vở ghi; …; ổ điện để cắm sạc máy tính;

– Thao tác, thực hành theo hướng dẫn của giảng viên;

– Ghi chép lại các nội dung quan trọng đồng thời làm bài tập thực hành trên lớp và về nhà theo yêu cầu của giảng viên;

– Thảo luận trên lớp theo sự hướng dẫn của giảng viên;

– Tìm hiểu, nghiên cứu thêm.

 1. Tài liệu học tập[1]

– Slide bài giảng;

– Hồ sơ thiết kế công trình thực hành trong khóa học;

– Các tài liệu, hồ sơ khác: template mẫu, …

 1. Thời lượng và địa điểm
 • Thời lượng: 06 buổi; 2,5 giờ/buổi (gồm cả nghỉ giải lao 10 – 15 phút).
 • Thời gian: Từ 27/7/2020 đến 08/8/2020 (dự kiến 3 buổi/tuần (thứ Hai-Tư-Sáu, từ 18h00-20h30)
 • Địa điểm: Tại trường Đại học Xây dựng (dự kiến giảng đường 13H2 hoặc 14H2).
 1. Một số quy định chung
 • Trong giờ học, sinh viên phải tuân thủ các quy đinh của lớp học (không gây ồn, không làm việc riêng, không gây ảnh hưởng tới các bạn khác);
 • Các buổi học đều có điểm danh. Hình thức và thời điểm điểm danh là ngẫu nhiên trong mỗi buổi học;
 • Sinh viên phải tự in đầy đủ bản vẽ để thực hành;
 • Sinh viên đến lớp muộn quá 30 phút hoặc không mang theo laptop cá nhân coi như vắng buổi học hôm đó.
 1. Tiêu chí đánh giá sinh viên

– Chuyên cần: Điểm danh các buổi học

– Bài kiểm tra kết thúc khóa học.

 1. Kinh phí

– Đối với sinh viên khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, trường Đại học Xây dựng: Khoa sẽ hỗ trợ toàn bộ (miễn phí)

– Đối với sinh viên khoa khác của trường Đại học Xây dựng và các trường khác: 100.000 đồng/người (kinh phí photo tài liệu)

– Sinh viên có nhu cầu cấp chứng chỉ: Viện Quản lý đầu tư xây dựng sẽ lập danh sách, kinh phí: 100.000 đồng/chứng chỉ.

Sinh viên được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học của Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng, nếu:

– Tham gia đủ 70% số buổi học;

– Phải có bài kiểm tra kết thúc khóa học đạt yêu cầu.

 1. Đề cương chi tiết

Khóa học tập trung vào nâng cao kiến thức và kỹ năng của sinh viên về đọc hiểu bản vẽ và đo bóc khối lượng công tác xây dựng phục vụ quản lý chi phí, mà không có các nội dung chi tiết về hệ thống định mức, đơn giá xây dựng, lập dự toán hiện hành. Đề cương chi tiết sẽ được gửi đến sinh viên tại buổi khai mạc.

[1] Tất cả đều thuộc bản quyền của IICM

Tổng kết hoạt động CLB Kinh Tế và Quản Lý Bất Động Sản (REMC)

Tổng kết hoạt động CLB Kinh Tế và Quản Lý Bất Động Sản (REMC)

1/ Chương trình tọa đàm: Sinh viên ngành Kinh tế và quản lý Bất động sản với kỹ năng đáp ứng việc làm

Buổi tọa đàm sinh viên với cơ hội việc làm là hoạt động thường niên của Câu lạc bộ diễn ra vào tháng 5, với mong muốn giải đáp những vấn đề sinh viên còn thắc mắc về công việc và cơ hội việc làm sau khi ra trường, giao lưu giữa sinh viên các khoá K57-K63 chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản, đồng thời tạo hứng thú cho sinh viên trong học tập, sinh viên hiểu biết hơn về ngành từ đó sẽ học tập chủ động hơn, hiệu quả hơn.

Được sự đồng ý và hỗ trợ nhiệt tình của Hội sinh viên, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Quản Lý Xây Dựng, các thầy cô trong Bộ môn Kinh tế và quản lý Bất động sản, CLB REMC đã tổ chức thành công buổi tọa đàm với sự góp mặt của các thầy cô trong Khoa, đại diện Viện kinh tế nhà ở và Thị trường Bất động sản, Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, các anh chị cựu sinh viên chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản cùng toàn thể các bạn sinh viên quan tâm trong trường.

Ảnh 1: Khách mời tham gia buổi tọa đàm

Ảnh 2: Khách mời chụp ảnh với CLB sau buổi tọa đàm

Buổi tọa đàm đã diễn ra thành công với đầy niềm vui, tiếng cười cùng những kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm thiết thực đến từ các thầy cô, các diễn giả cùng với các doanh nghiệp BDS.

2/ Tuyển thành viên CLB năm học 2019 – 2020

            Hoạt động tuyển thành viên CLB diễn ra 1 năm 1 lần, thu hút được rất nhiều bạn sinh viên, không chỉ riêng sinh viên theo học chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản mà các sinh viên chuyên ngành khác trong Khoa và trong trường cũng tham gia ứng tuyển và phỏng vấn. Buổi tuyển thành viên đầy ắp những niềm vui, tiếng cười chứ không phải căng thẳng đâu các bạn nhé.

Ảnh 3: Các thành viên xuất sắc được lựa chọn chụp ảnh cùng Chủ nhiệm CLB

3/ Sinh nhật lần thứ 6 của CLB REMC

Chương trình chúc mừng sinh nhật CLB REMC là chương trình được mong chờ nhất trong năm. Đây là dịp các cựu thành viên CLB REMC trở về trường, được gặp gỡ các thầy cô, bạn bè, là dịp tất cả các thành viên REMC trở về ngôi nhà chung nhiều kỷ niệm.

Buổi sinh nhật CLB REMC tròn 6 tuổi đã diễn ra thật đầm ấm với những lời chúc tốt đẹp từ phía đại diện nhà trường, từ phía các doanh nghiệp, các anh chị cựu sinh viên. Kết thúc buổi lễ tất cả cùng nhau hát vang bài hát “Happy birthday”, có những nụ cười, có những giọt nước mất hạnh phúc!!!

Ảnh 4: Đại diện khách mời cắt bánh mừng sinh nhật tròn 6 tuổi CLB REMC

            Thật vinh dự sinh nhật CLB REMC tròn 6 tuổi có sự tham gia đầy đủ của các thầy cô đại điện Trường Đại học Xây dựng, Khoa Kinh tế và quản lý xây dựng, Bộ môn Kinh tế và quản lý Bất động sản, các doanh nghiệp đối tác và các anh chị cựu sinh viên.

Ảnh 5: Khách mời tham dự buổi lễ

Ảnh 6: Happy birthday REMC 6th

EnglishVietnamese