Trang chủ » ĐÀO TẠO » ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC » BẬC TIẾN SĨ

BẬC TIẾN SĨ

NCS Trần Đức Bình bảo vệ tiểu luận tổng quan

NCS Trần Đức Bình bảo vệ tiểu luận tổng quan

Sáng ngày 18/4/2022 tại Phòng 305A1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận tổng quan cho luận án tiến sĩ của NCS Trần Đức Bình (cán bộ giảng dạy Bộ môn Kinh tế Xây dựng) với tên đề tài:

Nghiên cứu phương pháp phân tích vòng đời để so sánh các phương án sử dụng bê tông chất lượng siêu cao và vật liệu truyền thống trong các công trình xây dựng tại Việt Nam” – mã số: 9.58.03.02

Cán bộ hướng dẫn 1: PGS. TS Nguyễn Văn Tuấn – Bộ môn Vật liệu Xây dựng – ĐHXD Hà Nội.

Cán bộ hướng dẫn 2: PGS. TS Phạm Xuân Anh – Bộ môn Kinh tế Xây dựng – ĐHXD Hà Nội.

Sau phần khai mạc, NCS đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của tiểu luận tổng quan. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra các ý kiến góp ý đồng thời đặt ra các câu hỏi để nghiên cứu sinh làm rõ hơn hướng nghiên cứu. Tiểu luận đã được hội đồng đánh giá cao! NCS sẽ tiếp tục chỉnh sửa và thực hiện các chuyên đề tiếp theo.

Xin chúc mừng NCS Trần Đức Bình!

Sau đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ:

NCS trình bày tóm tắt nội dung chuyên đề tổng quan

Các thành viên hội đồng và các nhà khoa học góp ý cho NCS

 

Ảnh và bài: BTT Khoa Kinh tế và QLXD

NCS Phạm Quốc Trường bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Phạm Quốc Trường bảo vệ luận án tiến sĩ

Sáng ngày 6/4/2022, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Quốc Trường với tên đề tài:

Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư tại Việt Nam” – mã số: 9.58.03.02

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Đinh Đăng Quang – Bộ môn Kinh tế Nghiệp vụ.

Sau phần khai mạc, NCS đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của luận án. Các thành viên trong hội đồng đã  đưa ra các ý kiến phản biện và đặt ra các câu hỏi để nghiên cứu sinh làm rõ hơn nội dung của luận án. Với sự nhất trí của tất cả các thành viên trong hội đồng, NCS Phạm Quốc Trường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Đây là niềm vui của NCS cũng như của Bộ môn, Khoa và Nhà trường.

Xin chúc mừng tân tiến sĩ Phạm Quốc Trường. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Sau đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ:

NCS trình bày tóm tắt nội dung luận án

NCS trả lời các câu hỏi của Hội đồng

TS Nguyễn Liên Hương – Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng phát biểu chúc mừng tân TS

NCS tặng hoa thầy hướng dẫn – PGS. TS Đinh Đăng Quang

TS. Nguyễn Minh Đức – Trưởng Bộ môn Kinh tế Nghiệp vụ tặng hoa chúc mừng NCS

Lãnh đạo Khoa chúc mừng tân TS

TS. Nguyễn Quốc Toản – Phó Trưởng Khoa Kinh tế và QLXD chúc mừng tân TS

Các NCS trong Khoa chúc mừng tân Tiến sĩ

Bạn bè, đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng

Thông tin về buổi bảo vệ luận án

Ảnh và bài: BTT Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng

NCS Đặng Thị Hồng Duyên bảo vệ tiểu luận tổng quan

NCS Đặng Thị Hồng Duyên bảo vệ tiểu luận tổng quan

Sáng ngày 26/11/2021 tại Phòng họp tầng 2 Thư viện, Trường Đại học Xây dựng, Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận tổng quan cho luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thị Hồng Duyên (cán bộ giảng dạy Bộ môn Kinh tế và Quản lý Bất động sản) với tên đề tài:

Nghiên cứu quản lý dự án đầu tư phát triển bất động sản xanh tại Việt Nam” – mã số: 9.58.03.02

Cán bộ hướng dẫn 1: PGS. TS Đoàn Dương Hải – Trưởng Bộ môn KT&QL Bất động sản – ĐHXD Hà Nội.

Cán bộ hướng dẫn 2: GS. TS Nguyễn Đăng Hạc – Bộ môn KT&QL Bất động sản – ĐHXD Hà Nội.

Sau phần khai mạc, NCS đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của tiểu luận tổng quan. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra các ý kiến góp ý đồng thời đặt ra các câu hỏi để nghiên cứu sinh làm rõ hơn hướng nghiên cứu. Tiểu luận đã được hội đồng đánh giá cao! NCS sẽ tiếp tục chỉnh sửa và thực hiện các chuyên đề tiếp theo.

Xin chúc mừng NCS Đặng Thị Hồng Duyên!

Sau đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Ảnh và bài: BTT Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng

NCS Lê Văn Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

NCS Lê Văn Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Sáng ngày 26/11/2021, Trường Đại học Xây dựng, Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lê Văn Tuấn (cán bộ giảng dạy Bộ môn Tổ chức Kế hoạch) với tên đề tài:

Đánh giá hiệu quả sử dụng tro xỉ lò nhiệt đốt than làm vật liệu thay thế tại một số loại hình công trình xây dựng ở Việt Nam” – mã số: 9.58.03.02

Cán bộ hướng dẫn 1: PGS. TS Phạm Xuân Anh – Phó HT Trường ĐHXD Hà Nội

Cán bộ hướng dẫn 2: GS. TS Nguyễn Huy Thanh – Bộ môn Tổ chức Kế hoạch.

Sau phần khai mạc, NCS đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của luận án. Các thành viên trong hội đồng đã  đưa ra các ý kiến phản biện và đặt ra các câu hỏi để nghiên cứu sinh làm rõ hơn nội dung của luận án. Với sự nhất trí của các thành viên trong hội đồng, luận án tiến sĩ của NCS Lê Văn Tuấn đã được nghiệm thu ở bước cơ sở. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình thực hiện luận án của NCS. NCS sẽ tiếp tục chỉnh sửa luận án và thực hiện các quy trình tiếp theo trước khi bảo vệ luận án cấp trường.

Xin chúc mừng NCS Lê Văn Tuấn!

Sau đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Ảnh và bài: BTT Khoa Kinh tế và QLXD

EnglishVietnamese