Trang chủ » ĐÀO TẠO » ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm học 2021 – 2022

Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm học 2021 – 2022

Ngày 28/4/2022, Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 43 học viên cao học. Các hội đồng được thành lập theo quyết định của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội bao gồm giảng viên trong trường và các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng đến từ các trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Thủy lợi, Học viện cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị, Viện Kinh tế Xây dựng, Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam,.. 

Sau phần khai mạc, các học viên được bố trí theo từng hội đồng gồm 5 thành viên bao gồm: chủ tịch hội đồng, thư kí hội đồng, ủy viên – nhận xét 1, ủy viên – nhận xét 2 và ủy viên hội đồng.

Tất cả các học viên đợt này đều bảo vệ thành công luận văn của mình, được các thành viên hội đồng nhất trí cao.

Xin chúc mừng các học viên!

Sau đây là một số hình ảnh các hội đồng:

Ảnh và bài: Ban Truyền thông Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng

NCS Trần Đức Bình bảo vệ tiểu luận tổng quan

NCS Trần Đức Bình bảo vệ tiểu luận tổng quan

Sáng ngày 18/4/2022 tại Phòng 305A1, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận tổng quan cho luận án tiến sĩ của NCS Trần Đức Bình (cán bộ giảng dạy Bộ môn Kinh tế Xây dựng) với tên đề tài:

Nghiên cứu phương pháp phân tích vòng đời để so sánh các phương án sử dụng bê tông chất lượng siêu cao và vật liệu truyền thống trong các công trình xây dựng tại Việt Nam” – mã số: 9.58.03.02

Cán bộ hướng dẫn 1: PGS. TS Nguyễn Văn Tuấn – Bộ môn Vật liệu Xây dựng – ĐHXD Hà Nội.

Cán bộ hướng dẫn 2: PGS. TS Phạm Xuân Anh – Bộ môn Kinh tế Xây dựng – ĐHXD Hà Nội.

Sau phần khai mạc, NCS đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của tiểu luận tổng quan. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra các ý kiến góp ý đồng thời đặt ra các câu hỏi để nghiên cứu sinh làm rõ hơn hướng nghiên cứu. Tiểu luận đã được hội đồng đánh giá cao! NCS sẽ tiếp tục chỉnh sửa và thực hiện các chuyên đề tiếp theo.

Xin chúc mừng NCS Trần Đức Bình!

Sau đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ:

NCS trình bày tóm tắt nội dung chuyên đề tổng quan

Các thành viên hội đồng và các nhà khoa học góp ý cho NCS

 

Ảnh và bài: BTT Khoa Kinh tế và QLXD

NCS Phạm Quốc Trường bảo vệ luận án tiến sĩ

NCS Phạm Quốc Trường bảo vệ luận án tiến sĩ

Sáng ngày 6/4/2022, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Quốc Trường với tên đề tài:

Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư tại Việt Nam” – mã số: 9.58.03.02

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS Đinh Đăng Quang – Bộ môn Kinh tế Nghiệp vụ.

Sau phần khai mạc, NCS đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của luận án. Các thành viên trong hội đồng đã  đưa ra các ý kiến phản biện và đặt ra các câu hỏi để nghiên cứu sinh làm rõ hơn nội dung của luận án. Với sự nhất trí của tất cả các thành viên trong hội đồng, NCS Phạm Quốc Trường đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Đây là niềm vui của NCS cũng như của Bộ môn, Khoa và Nhà trường.

Xin chúc mừng tân tiến sĩ Phạm Quốc Trường. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Sau đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ:

NCS trình bày tóm tắt nội dung luận án

NCS trả lời các câu hỏi của Hội đồng

TS Nguyễn Liên Hương – Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng phát biểu chúc mừng tân TS

NCS tặng hoa thầy hướng dẫn – PGS. TS Đinh Đăng Quang

TS. Nguyễn Minh Đức – Trưởng Bộ môn Kinh tế Nghiệp vụ tặng hoa chúc mừng NCS

Lãnh đạo Khoa chúc mừng tân TS

TS. Nguyễn Quốc Toản – Phó Trưởng Khoa Kinh tế và QLXD chúc mừng tân TS

Các NCS trong Khoa chúc mừng tân Tiến sĩ

Bạn bè, đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng

Thông tin về buổi bảo vệ luận án

Ảnh và bài: BTT Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng

NCS Đặng Thị Hồng Duyên bảo vệ tiểu luận tổng quan

NCS Đặng Thị Hồng Duyên bảo vệ tiểu luận tổng quan

Sáng ngày 26/11/2021 tại Phòng họp tầng 2 Thư viện, Trường Đại học Xây dựng, Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng tổ chức buổi bảo vệ tiểu luận tổng quan cho luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thị Hồng Duyên (cán bộ giảng dạy Bộ môn Kinh tế và Quản lý Bất động sản) với tên đề tài:

Nghiên cứu quản lý dự án đầu tư phát triển bất động sản xanh tại Việt Nam” – mã số: 9.58.03.02

Cán bộ hướng dẫn 1: PGS. TS Đoàn Dương Hải – Trưởng Bộ môn KT&QL Bất động sản – ĐHXD Hà Nội.

Cán bộ hướng dẫn 2: GS. TS Nguyễn Đăng Hạc – Bộ môn KT&QL Bất động sản – ĐHXD Hà Nội.

Sau phần khai mạc, NCS đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của tiểu luận tổng quan. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra các ý kiến góp ý đồng thời đặt ra các câu hỏi để nghiên cứu sinh làm rõ hơn hướng nghiên cứu. Tiểu luận đã được hội đồng đánh giá cao! NCS sẽ tiếp tục chỉnh sửa và thực hiện các chuyên đề tiếp theo.

Xin chúc mừng NCS Đặng Thị Hồng Duyên!

Sau đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Ảnh và bài: BTT Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng

NCS Lê Văn Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

NCS Lê Văn Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Sáng ngày 26/11/2021, Trường Đại học Xây dựng, Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lê Văn Tuấn (cán bộ giảng dạy Bộ môn Tổ chức Kế hoạch) với tên đề tài:

Đánh giá hiệu quả sử dụng tro xỉ lò nhiệt đốt than làm vật liệu thay thế tại một số loại hình công trình xây dựng ở Việt Nam” – mã số: 9.58.03.02

Cán bộ hướng dẫn 1: PGS. TS Phạm Xuân Anh – Phó HT Trường ĐHXD Hà Nội

Cán bộ hướng dẫn 2: GS. TS Nguyễn Huy Thanh – Bộ môn Tổ chức Kế hoạch.

Sau phần khai mạc, NCS đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của luận án. Các thành viên trong hội đồng đã  đưa ra các ý kiến phản biện và đặt ra các câu hỏi để nghiên cứu sinh làm rõ hơn nội dung của luận án. Với sự nhất trí của các thành viên trong hội đồng, luận án tiến sĩ của NCS Lê Văn Tuấn đã được nghiệm thu ở bước cơ sở. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình thực hiện luận án của NCS. NCS sẽ tiếp tục chỉnh sửa luận án và thực hiện các quy trình tiếp theo trước khi bảo vệ luận án cấp trường.

Xin chúc mừng NCS Lê Văn Tuấn!

Sau đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Ảnh và bài: BTT Khoa Kinh tế và QLXD

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 5 NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 5 NĂM 2021

Học Thạc sỹ ngành QUẢN LÝ XÂY DỰNG (các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng và Quản lý đô thị) để trang bị những kiến thức mới nhất, hiện đại nhất về quản lý luôn là một xu thế mà đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư Việt Nam hiện nay đang theo đuổi, đặc biệt trong bối cảnh thị trường kinh doanh ngày càng trở nên khốc liệt. Bạn không thể chỉ có các kiến thức chuyên môn về kỹ thuật mà còn cần trang bị các kiến thức chuyên môn về kinh tế, quản lý để đáp ứng đòi hỏi của thị trường, của lãnh đạo doanh nghiệp, và của chính các DỰ ÁN mà các bạn đang và sẽ triển khai.

Chương trình Thạc sỹ ngành QUẢN LÝ XÂY DỰNG của trường Đại học Xây dựng được thiết kế với mong muốn tạo ra một đội ngũ chuyên gia quản lý xây dựng Việt Nam có chuyên môn KINH TẾ – QUẢN LÝ – KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ, có tầm tư duy chiến lược, sự sắc bén trong kinh doanh, trong quản lý. Do trong nhiều năm trở lại đây, ngành QUẢN LÝ XÂY DỰNG (bao gồm các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng Quản lý đô thị) luôn là chuyên ngành được học viên lựa chọn nhiều nhất để học, phục vụ trực tiếp cho công việc và sự thăng tiến của mình.

Lưu ý cần phân biệt rõ chuyên ngành Quản lý công trình nằm trong ngành Kỹ thuật xây dựng khác với ngành QUẢN LÝ XÂY DỰNG, đây là 2 chuyên ngành đào tạo sau đại học KHÁC NHAU.

1/ HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

 • Đào tạo theo học chế tín chỉ thời gian 18 tháng.
 • Thời gian học linh hoạt: Tập trung cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ nhật)
 • Địa điểm:  

          – Trường Đại học Xây dựng – TP. Hà Nội: Tại Giảng đường H3 (sang chảnh)

          – Một số Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ… và tại các địa phương (thành phố Sơn La, thành phố Hòa Bình, thành phố Tuyên Quang, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Quảng Bình, thành phố Hà Tĩnh, thành phố Hạ Long,… (nếu có yêu cầu và đủ chỉ tiêu,  được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép).

2/ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây được đăng ký dự thi:

 1. Về văn bằng:
 2. Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.
 3. Các trường hợp khác với II.1.a, thí sinh phải nộp bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm. Căn cứ bảng điểm đại học và các môn bổ sung kiến thức của phụ lục số 1, khoa Chuyên ngành và khoa Đào tạo Sau đại học trình Hiệu trưởng số lượng học phần học bổ sung kiến thức. Đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng không cần nộp bằng và bảng điểm;
 4. Khoa Đào tạo Sau đại học và các Khoa chuyên ngành tổ chức học và đánh giá kết quả phần nội dung kiến thức học bổ sung trước khi dự thi.
 5. Có đủ sức khoẻ để học tập.
 6. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

3/ CÁC MÔN THI TUYỂN

Thi 3 môn: Môn cơ bảnMôn cơ sở và Môn ngoại ngữ (A2).

4/ THỜI GIAN DỰ ĐỊNH THI: Ngày 14, 15 tháng 05 năm 2021

5/ THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, NHẬN VÀ NỘP HỒ SƠ

 1. Nhận mẫu hồ sơ: Từ ngày 08/01/2021.
 2. Đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 08/01/2021.
 3. Học bổ sung kiến thức: Từ ngày 08/03/2021
 4. Nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16/04/2021

Thông tin chi tiết xem toàn văn thông báo TẠI ĐÂY

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn khai hồ sơ: TẠI ĐÂY

Phụ lục môn bổ sung: TẠI ĐÂY

Các bạn tân kỹ sư vừa tốt nghiệp được đăng ký thi và học ngay, kể cả bằng Trung bình.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BẬC THẠC SỸ KHÓA THÁNG 11/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BẬC THẠC SỸ KHÓA THÁNG 11/2020

Học Thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng (các chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng và Quản lý đô thị) để trang bị những kiến thức mới nhất, hiện đại nhất về quản lý luôn là một xu thế mà đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư Việt Nam hiện nay đang theo đuổi, đặc biệt trong bối cảnh thị trường kinh doanh ngày càng trở nên khốc liệt. Bạn không thể chỉ có các kiến thức chuyên môn về kỹ thuật mà còn cần trang bị các kiến thức chuyên môn về kinh tế, quản lý để đáp ứng đòi hỏi của thị trường, của lãnh đạo doanh nghiệp, và của chính các DỰ ÁN mà các bạn đang và sẽ triển khai.

Chương trình Thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng của trường Đại học Xây dựng được thiết kế với mong muốn tạo ra một đội ngũ chuyên gia quản lý xây dựng Việt Nam có chuyên môn kinh tế-quản lý-kỹ thuật công nghệ, có tầm tư duy chiến lược, sự sắc bén trong kinh doanh, trong quản lý.

1/ HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO

 • Đào tạo theo học chế tín chỉ thời gian 18 tháng.
 • Địa điểm:  

– Đại học Xây dựng – TP. Hà Nội

– Một số Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ… và tại các địa phương (nếu có yêu cầu và được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép).

2/ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây được đăng ký dự thi:

 1. Về văn bằng:
 2. Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi.
 3. Các trường hợp khác với II.1.a, thí sinh phải nộp bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm. Căn cứ bảng điểm đại học và các môn bổ sung kiến thức của phụ lục số 1, khoa Chuyên ngành và khoa Đào tạo Sau đại học trình Hiệu trưởng số lượng học phần học bổ sung kiến thức. Đối với sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng không cần nộp bằng và bảng điểm;
 4. Khoa Đào tạo Sau đại học và các Khoa chuyên ngành tổ chức học và đánh giá kết quả phần nội dung kiến thức học bổ sung trước khi dự thi.
 5. Có đủ sức khoẻ để học tập.
 6. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

3/ CÁC MÔN THI TUYỂN

Thi 3 môn: Môn cơ bảnMôn cơ sở và Môn ngoại ngữ (A2).

4/ THỜI GIAN DỰ ĐỊNH THI: Ngày 06, 07 tháng 11 năm 2020

5/ THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, NHẬN VÀ NỘP HỒ SƠ

 1. Nhận mẫu hồ sơ: Từ ngày 06/7/2020.
 2. Đăng ký học bổ sung kiến thức từ ngày 06/7/2020 đến 17/9/2020.
 3. Học bổ sung kiến thức: Từ ngày 20/9/2020.
 4. Nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 01/10/2020.

Thông tin chi tiết xem toàn văn thông báo TẠI ĐÂY

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn khai hồ sơ: TẠI ĐÂY

Phụ lục môn bổ sung: TẠI ĐÂY

Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ: http://sdh.nuce.edu.vn/Default.aspx?N=169

ĐÀO TẠO CAO HỌC

ĐÀO TẠO CAO HỌC

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển và 25 năm đào tạo Sau đại học, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng đã trở thành một trung tâm hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong lĩnh vực Kinh tế và Quản lý xây dựng.

Với đội ngũ cán bộ đông đảo, đội ngũ giảng viên đa ngành có trình độ cao, giỏi về chuyên môn, vững vàng về chính trị, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục bao gồm 01 Giáo sư kiêm Tiến sĩ khoa học, 03 Giáo sư, 07 Phó Giáo sư, 20 Tiến sĩ và 39 Thạc sĩ, đến nay, khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng đã cung cấp cho đất nước gần 3.000 thạc sỹ thuộc các chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đô thị. Ngoài lĩnh vực đào tạo, khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng còn là một trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, có nhiều đóng góp quan trọng cho thực tiễn sản xuất.

Khóa cao học Quản lý xây dựng – Chuyên ngành Kinh tế xây dựng đầu tiên tuyển sịnh năm 1994 với 12 học viên. Số lượng học viên cao học ngành Quản lý xây dựng ngày càng tăng theo thời gian. Năm 2012 mở thêm chuyên ngành đào tạo Quản lý dự án xây dựng, khóa đầu có 57 học viên trúng tuyển. Năm 2013 mở thêm chuyên ngành Quản lý đô thị có 75 học viên trúng tuyển.

Khoa đã bắt đầu từ năm 1996 với số lượng đến năm 2007 đã có 168 học viên cao học bảo vệ thành công. Các năm từ 2008 đến nay (2018) số học viên cao học tại Khoa tăng nhanh, đặc biệt năm 2013 (415 học viên); 2015 (392 học viên); 2017 (307 học viên) với tổng số cho cả giai đoạn 2008-2018 là 2.666 học viên chiếm tỷ lệ 36% tổng số tuyển sinh cao học của cả Trường Đại học Xây dựng. Trong đó: chuyên ngành Kinh tế xây dựng: 1203 học viên; chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng: 1238 học viên; chuyên ngành Quản lý đô thị: 225 học viên.

Tỷ lệ học viên hoàn thành khóa học nhận bằng Thạc sỹ trên 90%. Đội ngũ học viên cao học khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng đã và đang công tác trong các Bộ Ban Ngành, các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân, các phòng ban xây dựng, quản lý kinh kế,… đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Các học viên đã tiếp thu được các kiến thức quý báu đã áp dụng thành công cho doanh nghiêp của mình. Rất nhiều học viên sau khi tốt nghiệp được tín nhiệm, đề bạt lên giữ chức vụ quản lý cấp cao trong đơn vị.

Địa bàn đào tạo cao học của khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng cũng rất rộng, trên nhiều tỉnh thành như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hoá, Việt Trì, Vĩnh Yên, Yên Bái, Hoà Bình, Điện Biên, Quảnh Bình, Đà Nẵng, Nha Trang, các tình Tây Nguyên, Phú Yên, Tuy Hoà, Bình Định, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh…

Dưới đây là số liệu đào tạo cao học khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng qua từng năm:

NGÀNH1994199519961997199819992000200120022003
CN Kinh tế XD12294131271619911
Tổng cộng12294131271619911
NGÀNH2004200520062007200820092010201120122013
CN Kinh tế XD1619342826346414886160
CN Quản lý Dự  án XD57189
CN Quản lý đô thị75
Tổng Cộng16193428263464148143424
NGÀNH20142015201620172018TỔNG
CN Kinh tế xây dựng1221019685521.203
CN Quản lý Dự án XD238213241217831.238
CN Quản lý đô thị23782542225
Tổng cộng3833923393071772.666

 

EnglishVietnamese