Trang chủ » Tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Tư vấn – Thiết kế – Xây dựng – Kinh doanh Nhà trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP

Thứ Năm, ngày 09/07/2020 | 8:30 GMT + 7

Tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Tư vấn – Thiết kế – Xây dựng – Kinh doanh Nhà trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thiết kế – Xây dựng – Kinh doanh Nhà trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP có nhu cầu tuyển dụng. Cụ thể như sau:

EnglishVietnamese