Trang chủ » ĐÀO TẠO CAO HỌC

Thứ Sáu, ngày 13/09/2019 | 16:58 GMT + 7

ĐÀO TẠO CAO HỌC

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển và 25 năm đào tạo Sau đại học, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng đã trở thành một trung tâm hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong lĩnh vực Kinh tế và Quản lý xây dựng.

Với đội ngũ cán bộ đông đảo, đội ngũ giảng viên đa ngành có trình độ cao, giỏi về chuyên môn, vững vàng về chính trị, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục bao gồm 01 Giáo sư kiêm Tiến sĩ khoa học, 03 Giáo sư, 07 Phó Giáo sư, 20 Tiến sĩ và 39 Thạc sĩ, đến nay, khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng đã cung cấp cho đất nước gần 3.000 thạc sỹ thuộc các chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đô thị. Ngoài lĩnh vực đào tạo, khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng còn là một trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, có nhiều đóng góp quan trọng cho thực tiễn sản xuất.

Khóa cao học Quản lý xây dựng – Chuyên ngành Kinh tế xây dựng đầu tiên tuyển sịnh năm 1994 với 12 học viên. Số lượng học viên cao học ngành Quản lý xây dựng ngày càng tăng theo thời gian. Năm 2012 mở thêm chuyên ngành đào tạo Quản lý dự án xây dựng, khóa đầu có 57 học viên trúng tuyển. Năm 2013 mở thêm chuyên ngành Quản lý đô thị có 75 học viên trúng tuyển.

Khoa đã bắt đầu từ năm 1996 với số lượng đến năm 2007 đã có 168 học viên cao học bảo vệ thành công. Các năm từ 2008 đến nay (2018) số học viên cao học tại Khoa tăng nhanh, đặc biệt năm 2013 (415 học viên); 2015 (392 học viên); 2017 (307 học viên) với tổng số cho cả giai đoạn 2008-2018 là 2.666 học viên chiếm tỷ lệ 36% tổng số tuyển sinh cao học của cả Trường Đại học Xây dựng. Trong đó: chuyên ngành Kinh tế xây dựng: 1203 học viên; chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng: 1238 học viên; chuyên ngành Quản lý đô thị: 225 học viên.

Tỷ lệ học viên hoàn thành khóa học nhận bằng Thạc sỹ trên 90%. Đội ngũ học viên cao học khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng đã và đang công tác trong các Bộ Ban Ngành, các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân, các phòng ban xây dựng, quản lý kinh kế,… đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Các học viên đã tiếp thu được các kiến thức quý báu đã áp dụng thành công cho doanh nghiêp của mình. Rất nhiều học viên sau khi tốt nghiệp được tín nhiệm, đề bạt lên giữ chức vụ quản lý cấp cao trong đơn vị.

Địa bàn đào tạo cao học của khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng cũng rất rộng, trên nhiều tỉnh thành như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hoá, Việt Trì, Vĩnh Yên, Yên Bái, Hoà Bình, Điện Biên, Quảnh Bình, Đà Nẵng, Nha Trang, các tình Tây Nguyên, Phú Yên, Tuy Hoà, Bình Định, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh…

Dưới đây là số liệu đào tạo cao học khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng qua từng năm:

NGÀNH 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CN Kinh tế XD 12 29 4 13 12 7 16 19 9 11
Tổng cộng 12 29 4 13 12 7 16 19 9 11
NGÀNH 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CN Kinh tế XD 16 19 34 28 26 34 64 148 86 160
CN Quản lý Dự  án XD 57 189
CN Quản lý đô thị 75
Tổng Cộng 16 19 34 28 26 34 64 148 143 424
NGÀNH 2014 2015 2016 2017 2018 TỔNG
CN Kinh tế xây dựng 122 101 96 85 52 1.203
CN Quản lý Dự án XD 238 213 241 217 83 1.238
CN Quản lý đô thị 23 78 2 5 42 225
Tổng cộng 383 392 339 307 177 2.666

 

EnglishVietnamese