Tin tức - thông báo

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Ngay sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học có hiệu lực tháng 7/2019, để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và thực hiện công bố chung của 7 trường đại học đào tạo khối kỹ thuật trong nước, năm 2020 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội bắt đầu chuyển đổi mô hình đào tạo theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam (KTĐQGVN). Mô hình đào tạo mới bao gồm 3 bậc trình độ tương ứng với KTĐQGVN và văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp, gồm có:

– Bậc 6, trình độ đại học, tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân.

– Bậc 7, trình độ thạc sĩ, gồm có:

+ Trình độ thạc sĩ, tốt nghiệp được cấp bằng thạc sĩ.

+ Trình độ kỹ sư/kiến trúc sư (gọi tắt là trình độ kỹ sư*), tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư/kiến trúc sư.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể học chuyển đổi kiến thức qua lại giữa văn bằng kỹ sư/kiến trúc sư và thạc sĩ.

– Bậc 8, trình độ tiến sĩ, tốt nghiệp được cấp bằng Tiến sĩ.

Chương trình cử nhân được thiết kế cho thời gian 4 năm, định hướng cơ bản, đào tạo ngành rộng; chương trình cử nhân trang bị cho người học kiến thức khoa học, kỹ thuật nền tảng và năng lực nghề nghiệp cơ bản để có khả năng thích ứng với những công việc khác nhau trong lĩnh vực được đào tạo. Người tốt nghiệp chương trình cử nhân đạt bậc trình độ 6 trong KTĐQGVN.

Sau khi có bằng cử nhân, người học có thể đi làm hoặc học tiếp lên chương trình thạc sĩ hoặc kỹ sư* với thời gian đào tạo 1,5-2 năm.

Chương trình kỹ sư* được thiết kế áp dụng cho các ngành kỹ thuật/kiến trúc, đào tạo theo nhu cầu xã hội, kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng. Chương trình trang bị cho người học kiến thức kỹ thuật nâng cao và năng lực nghề nghiệp chuyên sâu, đáp ứng ngay yêu cầu của thực tế công việc. Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư* đạt bậc trình độ 7 trong KTĐQGVN và có thể nhận bằng thạc sĩ sau khi học chuyển đổi một số học phần.

Việc tổ chức đào tạo được thực hiện theo 2 giai đoạn.

– Giai đoạn 1: Đào tạo cử nhân, khối lượng kiến thức khoảng 130 tín chỉ (TC), thời gian đào tạo 4 năm, chuẩn đầu ra đạt bậc 6 theo KTĐQGVN, cấp bằng cử nhân.

– Giai đoạn 2: Đào tạo thạc sĩ hoặc kỹ sư*, khối lượng kiến thức từ 60 TC, thời gian đào tạo 1,5÷2 năm, chuẩn đầu ra đạt bậc 7 theo KTĐQGVN, áp dụng cho cùng ngành đào tạo hoặc các ngành gần, cấp bằng thạc sĩ hoặc kỹ sư/kiến trúc sư.

Trường hợp Sinh viên học cùng ngành/chuyên ngành ở 2 giai đoạn nêu trên, thời gian đào tạo rút ngắn xuống còn 5 đến 5,5 năm theo một chương trình tích hợp. Nguời tốt nghiệp được cấp 2 văn bằng cử nhân, kỹ sư/kiến trúc sư.

Với mô hình đào tạo mới được triển khai trên đây, từ kỳ tuyển sinh năm 2020 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao ở hầu hết các ngành/chuyên ngành hiện đang đào tạo với các bậc trình độ linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động cũng như kế hoạch học tập của từng sinh viên. Định hướng xây dựng Chương trình đào tạo tiếp cận CDIO tạo điều kiện cập nhật, tham khảo chương trình của các nước phát triển để hội nhập quốc tế, gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trên nền tảng truyền thống của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Mô hình đào tạo chuyển đổi theo KTĐQGVN là cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đưa hoạt động đào tạo chuyển sang một giai đoạn phát triển mới tương xứng với vị thế cơ sở giáo dục hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc của Việt Nam./.

NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày 13/8/2022 tại phòng 305A1 đã diễn ra buổi nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính toán chi phí dự phòng cho dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam trên quan điểm quản lý rủi ro”.
Các thành viên hội đồng nghiệm thu gồm:
1. PGS. TS Lê Hồng Thái – CT Hội đồng.
2. PGS.TS Nguyễn Việt Phương – UV Thư ký.
3. PGS. TS Nguyễn Hoàng Tùng – UV Phản biện.
4. GVC. TS Nguyễn Minh Đức – UV Phản biện.
5. TS. Trần Hồng Mai – UV HĐ.
6. TS. Trần Quang Dũng – UV HĐ.
7. TS. Nguyễn Tuấn Anh – UV HĐ.
Các thành viên thực hiện đề tài gồm: ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ nhiệm đề tài), TS. Nguyễn Liên Hương (Trưởng Khoa KT&QL XD), PGS. TS Nguyễn Thế Quân (Trưởng Bộ môn QLDA&PL), ThS. Thiều Thị Thanh Thuý, ThS. Vũ Nam Ngọc (Bộ môn KTNV), ThS. Đỗ Hữu Khoa, CN. Lê Hải Yến (Bộ môn KT&QL BĐS).
Thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS. TS Nguyễn Thế Quân đã trình bày tóm tắt nội dung đề tài, tiếp thu ý kiến và giải trình một số câu hỏi các thành viên hội đồng đặt ra.
Buổi nghiệm thu đã diễn ra thành công với 100% các thành viên hội đồng nhất trí nghiệm thu. Đây là bước quan trọng trước khi đề tài được nghiệm thu cấp Bộ.
Xin chúc mừng các thành viên đề tài!
Sau đây là hình ảnh buổi nghiệm thu:
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI LẦN THỨ XXVII, NHIỆM KỲ 2022 – 2024
Diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/8/2022, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường ĐHXD Hà Nội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022-2024 đã thành công tốt đẹp.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn trường khóa XXVII gồm 27 đồng chí và bầu ra 5 Đại biểu chính thức cùng 3 đại biểu dự khuyết để tham gia Đại hội Đoàn TNCS HCM TP. Hà Nội.
Đ/C Ngô Kim Tuân – Bí thư BCH Khóa XXVI tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư BCH khóa XXVII.
Đại hội đã nhận được những lẵng hoa chúc mừng của Trung ương Đoàn TNCS HCM, Thành đoàn TP. Hà Nội, Hội đồng trường – Đảng ủy – Ban Giám Hiệu Trường ĐHXDHN; Tổ chức Đoàn các trường bạn cũng như các Đoàn liên kết và các đơn vị trong trường.
Xin chúc mừng các thầy Khoa KT&QL Xây dựng đã tái cử/ trúng cử vào BCH nhiệm kì mới gồm:
1. ThS. Nguyễn Trung Luân – PBT Đoàn Trường – CT HSV Trường ĐHXD Hà Nội.
2. ThS. Nguyễn Đình Phong – Bí thư LCĐ Khoa KT&QL XD.
3. ThS. Đinh Đăng Bách – PBT LCĐ Khoa KT&QL XD.
Xin chúc các thầy hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kì mới.
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết '2028-2023 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU ĐOÀN TNCS HÓ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỤNG HÀ NỘI LÁN THỨ XXVII, NHIỆM KY 2022 2024 ngày ráng8 nàm 2022'
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC PHÒNG ĐỢT THÁNG 8/2022

Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin của mình theo danh sách, nếu bạn nào sai thông tin báo lại cho lớp trưởng lớp mình để cập nhập lại với Khoa. Lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách các bạn bị sai thông tin gửi về văn phòng Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng – Phòng 318 nhà A1. Thời gian cập nhật: trước ngày 17/8/2022.

Danh sách theo file đính kèm:

 https://www.mediafire.com/file/6h93djxv8hj80b8/DS_CHUNG_CHI_QP_T8_2022.xlsx/file

PHÂN CÔNG BỘ MÔN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023
PHÂN CÔNG BỘ MÔN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023
Đề nghị các bạn sinh viên liên hệ với các bộ môn được phân công để biết được giảng viện hướng dẫn cụ thể.
Về nguyên tắc, sinh viên phải chủ động chuẩn bị địa điểm thực tập theo quy định. Các trường hợp chưa có cần báo ngay cho giảng viên hướng dẫn.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ KINH TẾ XÂY DỰNG
I. CHỨC DANH, VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:
Chuyên viên kinh tế xây dựng/ thanh quyết toán
II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Thực hiện công tác đo bóc khối lượng phục vụ các công tác như dự toán, đấu thầu, thanh quyết toán
2. Lập/ Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán (bao gồm bản vẽ triển khai thi công Shop drawing; Biện pháp thi công; Tiến độ thi công, Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ nghiệm thu, Nhật ký thi công, Bản vẽ hoàn công, Hồ sơ khối lượng giá trị thanh quyết toán…)
3. Làm việc với các bên liên quan (như TVGS, CĐT…) để bảo vệ, thống nhất hồ sơ thanh quyết toán
4. Thực hiện công tác lập dự toán, quản lý giá và chi phí
5. Thực hiện các công việc khác
III. YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1. Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành: Xây dựng/ Kinh tế xây dựng/ Cầu đường…
2. Kinh nghiệm: từ 1-5 năm, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm QS\QC tại các công trường.
3. Kiến thức/ kỹ năng
– Am hiểu các quy định pháp luật về quản lý dự án, nghiệm thu, thanh quyết toán
– Thành thạo các phần mềm thiết kế Autocad; phần mềm dự toán Acitt, G8…
– Thành thạo tin học văn phòng, Word, Excel, Project,..vv
– Năng động, nhiệt tình trong công việc
– Có thể đi công tác xa, chịu áp lực công việc.
– Tinh thần làm việc nhóm tốt; Làm việc thêm giờ khi có yêu cầu giải quyết công việc gấp, khẩn…
IV. QUYỀN LỢI
– Mức lương thỏa thuận theo năng lực (cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn);
– Lương tăng theo năng lực và lương tháng 13+;
– Thưởng vào các dịp Lễ/Tết trong năm; thưởng thành tích, sáng kiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…
– Được tham gia BHXH theo quy định nha nước. Các phụ cấp, trợ cấp theo quy định.
– Được tào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.
– Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động
– Tham gia các hoạt động ngoại khóa: du lịch, thể thao…
– Nghỉ phép năm
V. KHÁC
– Giới tính: nam
– Địa điểm làm việc: Văn phòng công ty tại Khu Đô thị Kim Văn – Kim Lũ – Phường Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nôi và công trường
– Liên hệ: Mr Tuấn Anh, SĐT: 0966.624.446
Email: tuvanxaydungthuongmaitqt@gmail.com
Công ty cổ phần INSUMO cần tuyển nhân sự đi làm ngay
Công ty cổ phần INSUMO cần tuyển nhân sự đi làm ngay có kinh nghiệm >2 năm, chế độ bảo hiểm y tế, xã hội, phúc lợi, chỗ ăn ở đầy đủ, cụ thể như sau:
👉 02 CBKT hiện trường giám sát công tác thi công nhà dân dụng (biết vẽ shop, bóc tách khối lượng).
🌹 Ngoài lương chính >12tr còn có cơ chế thưởng theo doanh số, thưởng hiệu quả làm việc
☎️Liên hệ Mr Cẩm 0989 762 595

Tuyển Kỹ sư xây dựng

Công ty cổ phần Vietko VP cần tuyển TRỢ LÝ PHÒNG XÂY DỰNG
Công ty cổ phần Vietko VP cần tuyển TRỢ LÝ PHÒNG XÂY DỰNG
1. Số lượng tuyển dụng: 04
2. Độ tuổi: dưới 35
3. Vị trí làm việc: Phòng kế hoạch
4. Loại hình làm việc: toàn thời gian
5. Địa điểm làm việc: Văn phòng công ty cổ phần Vietko VP. Bãi máy thôn Phù Dực 1, Phù Đổng , Gia Lâm, Hà Nội
6. Yêu cầu trình độ:
– Sinh viên tốt nghiệp các ngành kinh tế xây dựng, quản lý xây dựng các trường như Đại học xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc HN, Đại học Giao thông vận tải,…
– Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu.
– Các yêu cầu khác:
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm Autucad hoặc các phần mềm thiết kế khác…
+ Biết bóc khối lượng và lập dự toán công trình theo các quy định của của Nhà nước.
+ Sử dụng thanh thạo các phâng mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Power point.
+ Nhanh nhẹn, hoạt bát, hòa đồng chịu được áp lực của công việc
Các chế được hưởng khi làm việc tại công
– Mức lương: Lương từ 8 ÷ 10 triệu/tháng và các khoản thưởn tùy thuộc vào khả năng cụ thể khi làm việc.
– Được hưởng mọi chế độ đãi ngộ hiện hành của công ty
– Được đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước và các chế độ hiện hành khác.
7. Hồ sơ bao gồm:
Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe.
Bằng cấp học, chứng chỉ liên quan.
1 bản CV đầy đủ chứa các thông tin sau:
– Thông tin cá nhân,
– Quá trình công tác và làm việc của bản thân ( nếu có)
– Mức lương mong muốn
Hồ sơ nộp trực tiếp tại: Phòng Xây dựng – Công ty cổ phần Vietko VP
Hoặc gửi về địa chỉ email: Vp.phamtuanky@gmail.com (Mr. Kỳ)(Tiêu đề mail và CV ghi rõ: Họ tên ứng viên).
Hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0888.086.089
Upload Image...
Upload Image...

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Ngay sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học có hiệu lực tháng 7/2019, để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và thực hiện công bố chung của 7 trường đại học đào tạo khối kỹ thuật trong nước, năm 2020 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội bắt đầu chuyển đổi mô hình đào tạo theo Khung trình độ Quốc gia Việt Nam (KTĐQGVN). Mô hình đào tạo mới bao gồm 3 bậc trình độ tương ứng với KTĐQGVN và văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp, gồm có:

– Bậc 6, trình độ đại học, tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân.

– Bậc 7, trình độ thạc sĩ, gồm có:

+ Trình độ thạc sĩ, tốt nghiệp được cấp bằng thạc sĩ.

+ Trình độ kỹ sư/kiến trúc sư (gọi tắt là trình độ kỹ sư*), tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư/kiến trúc sư.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể học chuyển đổi kiến thức qua lại giữa văn bằng kỹ sư/kiến trúc sư và thạc sĩ.

– Bậc 8, trình độ tiến sĩ, tốt nghiệp được cấp bằng Tiến sĩ.

Chương trình cử nhân được thiết kế cho thời gian 4 năm, định hướng cơ bản, đào tạo ngành rộng; chương trình cử nhân trang bị cho người học kiến thức khoa học, kỹ thuật nền tảng và năng lực nghề nghiệp cơ bản để có khả năng thích ứng với những công việc khác nhau trong lĩnh vực được đào tạo. Người tốt nghiệp chương trình cử nhân đạt bậc trình độ 6 trong KTĐQGVN.

Sau khi có bằng cử nhân, người học có thể đi làm hoặc học tiếp lên chương trình thạc sĩ hoặc kỹ sư* với thời gian đào tạo 1,5-2 năm.

Chương trình kỹ sư* được thiết kế áp dụng cho các ngành kỹ thuật/kiến trúc, đào tạo theo nhu cầu xã hội, kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng. Chương trình trang bị cho người học kiến thức kỹ thuật nâng cao và năng lực nghề nghiệp chuyên sâu, đáp ứng ngay yêu cầu của thực tế công việc. Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư* đạt bậc trình độ 7 trong KTĐQGVN và có thể nhận bằng thạc sĩ sau khi học chuyển đổi một số học phần.

Việc tổ chức đào tạo được thực hiện theo 2 giai đoạn.

– Giai đoạn 1: Đào tạo cử nhân, khối lượng kiến thức khoảng 130 tín chỉ (TC), thời gian đào tạo 4 năm, chuẩn đầu ra đạt bậc 6 theo KTĐQGVN, cấp bằng cử nhân.

– Giai đoạn 2: Đào tạo thạc sĩ hoặc kỹ sư*, khối lượng kiến thức từ 60 TC, thời gian đào tạo 1,5÷2 năm, chuẩn đầu ra đạt bậc 7 theo KTĐQGVN, áp dụng cho cùng ngành đào tạo hoặc các ngành gần, cấp bằng thạc sĩ hoặc kỹ sư/kiến trúc sư.

Trường hợp Sinh viên học cùng ngành/chuyên ngành ở 2 giai đoạn nêu trên, thời gian đào tạo rút ngắn xuống còn 5 đến 5,5 năm theo một chương trình tích hợp. Nguời tốt nghiệp được cấp 2 văn bằng cử nhân, kỹ sư/kiến trúc sư.

Với mô hình đào tạo mới được triển khai trên đây, từ kỳ tuyển sinh năm 2020 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao ở hầu hết các ngành/chuyên ngành hiện đang đào tạo với các bậc trình độ linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động cũng như kế hoạch học tập của từng sinh viên. Định hướng xây dựng Chương trình đào tạo tiếp cận CDIO tạo điều kiện cập nhật, tham khảo chương trình của các nước phát triển để hội nhập quốc tế, gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trên nền tảng truyền thống của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Mô hình đào tạo chuyển đổi theo KTĐQGVN là cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đưa hoạt động đào tạo chuyển sang một giai đoạn phát triển mới tương xứng với vị thế cơ sở giáo dục hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc của Việt Nam./.

Tham quan thực hành Lớp 65KTE Học kỳ 2 Năm học 2021-2022

Tham quan thực hành là một hoạt động thường xuyên dành riêng cho các lớp khối Anh ngữ và được tổ chức mỗi kỳ một lần của Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Mục đích buổi tham quan nhằm giúp cho sinh viên trang bị thêm […]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

– Địa điểm nhận: Văn phòng Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng (Phòng 317 – 318 nhà A1 – Đại học Xây dựng Hà Nội) – Thời gian: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến hết thứ 6; từ ngày 26/05/2022 – 17/06/2022) Trân trọng.

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC GIAO ĐATN ĐỢT 3 NĂM HỌC 2021-2022

Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng xin thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện giao ĐATN đợt 3 trong bảng dưới đây:  Những sinh viên đủ điều kiện xét giao mà chưa có tên trong danh sách này, đề nghị sinh viên liên hệ ngay về Văn phòng Khoa Kinh tế […]

Bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm học 2021 – 2022

Ngày 28/4/2022, Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho 43 học viên cao học. Các hội đồng được thành lập theo quyết định của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội bao gồm giảng viên trong trường và các chuyên gia trong lĩnh vực […]

Học bổng

Danh sách SV nhận được học bổng khuyến khích kì 2 năm học 2020 – 2021

Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng xin thông báo tới các em sinh viên danh sách các bạn nhận được học bổng khuyến khích học tập học kì 2 năm học 2020 – 2021. Danh sách học bổng xem tại link sau: https://www.mediafire.com/file/xvdkwtp5s8gfd1n/DS+hoc+bong+ki+2+nam+20-21.pdf/file Xin chúc mừng các em!

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2020

Do tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid 19 vô cùng phức tạp, Hội nghị KH&CN Sinh viên năm học 2019-2020 của Trường Đại học Xây dựng phải tổ chức chia thành 02 Đợt nghiệm thu (Đợt 1 vào ngày 02/8/2020 và Đợt 2 vào ngày 15/11/2020). Hội nghị nghiệm thu đề tài NCKHSV cả 02 đợt đều đã được tổ chức nghiêm túc, tuân thủ các quy định liên quan tới phòng, chống dịch Covid19.

Cũng trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, do đó, tổng số lượng đề tài đạt yêu cầu bảo vệ là 21 trên tổng số 37 đề tài đăng kí. Nhiều đề tài yêu cầu khảo sát trực tiếp để lấy số liệu thực tiễn nhưng không thể tiến hành do Covid 19.

Trong tổng số 17 đề tài bảo vệ thành công Đợt 1 có 02 giải Nhất, 05 giải Nhì và 10 giải Ba. Đợt 2 bảo vệ thành công 04 đề tài, trong đó có 02 giải Nhì và 02 giải Ba.

Về chất lượng các đề tài nghiên cứu của sinh viên năm nay, Hội đồngnghiệm thu đều có chung nhận định: Các đề tài đều có chất lượng cao, thực tiễn. Đặc biệt, các nhóm sinh viên đã tìm tòi, nghiên cứu về vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là vấn đề về Mô hình thông tin công trình (BIM). Trong 03 nhóm nghiên cứu về BIM, có 01 nhóm đạt giải Nhất, 02 nhóm đạt giải Nhì.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, Hội nghị KH&CN Sinh viên năm học 2019-2020 vẫn diễn ra rất tốt đẹp, là tiền đề các bạn sinh viên đã phát huy khả năng tự nghiên cứu, đào sâu hơn những kiến thức được học, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, ăn ý, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên trong đội được phát huy.

1/ Kết quả nghiệm đề tài KH&CN sinh viên Năm học 2019-2020 Đợt 1 (Tháng 8/2020)

Dưới đây là Quyết định số 981/QĐ-ĐHXD ngày 06/8/2020 của Hiệu trưởng trường ĐHXD, công nhận kết quả nghiệm thu các đề tài KH&CN Sinh viên năm học 2019-2020 Đợt 1 và tổng hợp một số hình ảnh tiêu biểu về buổi lễ nghiệm thu đề tài đợt 1.

Một số hình ảnh của Hội nghị Khoa học & Công nghệ SV Năm học 2019-2020 Tiểu ban KT&QLXD – Bảo vệ Đợt 1

Các bạn sinh viên Khoa KT&QLXD tự tin bảo vệ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của mình

 

 Sinh viên bảo vệ ở Tiểu ban Kinh tế và Quản lý Xây dựng
Sinh viên bảo vệ ở Tiểu ban Kinh tế và Quản lý Xây dựng
Nhóm Sinh viên đạt giải Nhất với đề tài về Mô hình thông tin công trình (BIM)

2/ Kết quả nghiệm đề tài KH&CN sinh viên Năm học 2019-2020 Đợt 2 (Tháng 12/2020)

Tiếp theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHXD ngày 17/12/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng, công nhận kết quả nghiệm thu các đề tài KH&CN Sinh viên năm học 2019-2020 Đợt 2, bao gồm 04 đề tài.

Một số hình ảnh của Hội nghị KH&CN Sinh viên năm học 2019-2020 Tiểu ban KT&QLXD – Bảo vệ Đợt 2

 

 

Cuộc thi sáng tạo Khoa học – Công nghệ về PCCC & CNCH Năm 2021 – 2022

Ngày 17/3/2021, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 105/KH-BCA-C07 ngày 17/3/2021 về tổ chức Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về PCCC và CNCH năm 2021-2022. Với tên gọi cuộc thi: Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về PCCC và CNCH năm 2021-2022; Chủ đề: Phương […]

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

Trường ĐHXD thông báo cho các đơn vị về kế hoạch triển khai hoạt động NCKH sinh viên năm học 2020 – 2021 như sau: Từ ngày 10/11/2020 đến 30/11/2020: Các Khoa thông báo cho các giảng viên và các sinh viên đăng ký thực hiện đề tài NCKH (theo mẫu) Các đề tài NCKH […]

Kết quả Nghiệm thu Nghiên cứu khoa học SV Đợt 1 Năm học 2019 – 2020

Hội nghị Khoa học và Công nghệ sinh viên Trường Đại học Xây dựng Năm học 2019 – 2020 đã diễn ra trong 03 ngày (02/08, 04/08 và 06/08/2020) với 19 hội đồng nghiệm thu thuộc 09 tiểu ban khoa học. Trong đợt 1, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng có 17 đề […]

Tổng kết Phong trào Nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019

Ngày 26/05/2019, Trường Đại học Xây dựng đã tổ chức Hội nghị KH&CN Sinh viên năm học 2018-2019. Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng gồm 05 Hội đồng tiến hành nghiệm thu các đề tài của các bạn sinh viên. Trong năm học 2018-2019, có 106 sinh viên của Khoa Kinh tế và […]

Cựu sinh viên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TRƯỜNG THỌ TUYỂN DỤNG

Đơn vị tuyển dụng : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TRƯỜNG THỌ. Trụ sở văn phòng: 671 Trường Chinh – TP. Nam Định – Tp. Nam Định. Số điện thoại liên hệ: 090.606.4585 Email: truongtho.cat.jsc@gmail.com Vị trí tuyển dụng: * 01 Kỹ sư kinh tế xây dựng: (Làm việc tại Nam Định) […]

HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM 2021

Để tăng cường khả năng tìm kiếm các cơ hội việc làm, cũng như sự hiểu biết về ngành nghề, Khoa Kinh tế và QLXD cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý tài sản & Đầu tư ASAHI JAPAN tổ chức “NGÀY HỘI VIỆC LÀM – HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN 2021”

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý tài sản & Đầu tư ASAHI JAPAN được thành lập dựa trên cơ sở hợp
tác vững mạnh giữa Tập đoàn Xây dựng, Đầu tư và Quản lý bất động sản uy tín Nhật Bản – TOYO
GROUP và Đất Xanh Miền Bắc – đơn vị phân phối & cho thuê bất động sản được lựa chọn hàng
đầu tại Việt Nam

Các bạn kỹ sư, sinh viên năm cuối và sinh viên đang học có thể đăng kí tham gia khóa học tại link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf16eWAGy3h53ilxOLXwduBRGar3vsDl0pqqPGMuGvmMaUTbA/viewform

Nội dung khóa học xem chi tiết dưới đây:

HỖ TRỢ SINH VIÊN KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID19 CỦA KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ XÂY DỰNG – HOẠT ĐỘNG KỊP THỜI, THIẾT THỰC

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhiều người dân, đặc biệt là sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, việc hỗ trợ kịp thời có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhận thấy tính cấp thiết của vấn […]

BẢN TIẾP NHẬN THÔNG TIN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “TIẾP SỨC SINH VIÊN – VƯỢT QUA COVID”

Trong những ngày qua, dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Thành đoàn – Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội cùng phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ cho sinh viên Thủ đô gặp khó khăn bởi dịch bệnh […]

HỖ TRỢ SINH VIÊN KHOA KT&QLXD KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO MẮC KẸT TẠI HÀ NỘI

Trong giai đoạn này, thành phố Hà Nội đang thực hiện chặt chẽ việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Các bạn lưu học sinh và sinh viên của Khoa Kinh tế & Quản lý […]

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM HỌC 2020-2021 CỦA CLB KINH TẾ & QUẢN LÝ BĐS (REMC)

Câu lạc bộ Kinh tế & Quản lý Bất động sản (REMC) là CLB hoạt động dưới sự quản lý của Hội Sinh viên và được sự hỗ trợ; định hướng rất lớn từ Khoa Kinh tế & Quản lý Xây dựng – Trường Đại học Xây Dựng. Câu lạc bộ ra đời với mục […]

Văn bản

Kế hoạch giảng dạy CTĐT chuyển đổi theo khung trình độ QGVN – trình độ Cử nhân áp dụng từ K.65

Kế hoạch giảng dạy CTĐT chuyển đổi theo khung trình độ QGVN – trình độ Cử nhân áp dụng từ K.65 và danh sách chi tiết các môn học của các ngành/ chuyên ngành, các em sinh viên có thể xem và tải tại links sau: https://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=4660&fbclid=IwAR1i94yesOM2p3xtdsngReUqAQI65FcHSP0MbiWUg2iim9sCBuUY1gzSgiI