Trang chủ » Triển khai Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm học 2019-2020

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 | 13:05 GMT + 7

Triển khai Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm học 2019-2020

Nhà trường vừa gửi thông báo về Kế hoạch hoạt động NCKH sinh viên năm học 2019-2020, cụ thể:

Từ 09/9/2019 đến 07/10/2019: Các khoa thông báo cho các giảng viên và các sinh viên đăng ký thực hiện đề tài NCKH theo mẫu; Địa điểm đăng ký tại Văn phòng khoa.

Đăng ký gồm 2 văn bản:

 1. Bản in nộp tại VP khoa, phòng 318-319 nhà A1
 2. File mềm gửi vào địa chỉ Email: toannq@nuce.edu.vn

+ Nguồn đề tài:

Nhà trường và Khoa tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia thực hiện NCKH đã đăng ký. Các đề tài NCKH sinh viên cần được định hướng phát triển theo các Tiêu chí đánh giá quy định trong Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT.

 1. Đề tài do thày cô đề xuất:
 • Các bạn sinh viên nghiên cứu danh mục đề tài do thày cô đề xuất để lựa chọn đề tài phù hợp với mình;
 • Đăng ký về khoa theo mẫu;
 • Thày cô đề xuất đề tài sẽ lựa chọn nhóm nghiên cứu phù hợp nhất;
 • Hoàn thiện mẫu đăng ký cuối cùng
 1. Đề tài do chính các bạn sinh viên đề xuất:
 • Sinh viên có mong muốn NCKH cần chủ động đề xuất các hướng nghiên cứu, đề tài cụ thể để đăng ký tham gia thực hiện và đăng ký về khoa theo mẫu;
 • Khoa sẽ phân công thày cô hướng dẫn phù hợp;
 • Hoàn thiện mẫu đăng ký cuối cùng

+ Mỗi đề tài có tối đa 2 người hướng dẫn (1 chính và 1 phụ) và có không quá 05 sinh viên tham gia thực hiện. Hướng dẫn phụ có thể là người ngoài trường có chuyên môn phù hợp. Mỗi giảng viên tham gia hướng dẫn không quá 02 đề tài.

 • Từ 08/10/2019 đến 14/10/2019: Các khoa xét duyệt, phân công giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực hiện; Gửi danh sách tổng hợp về Phòng KHCN.
 • Từ 10/02/2020 đến 14/02/2020: Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài
 • Tháng 5/2020: Chấm sơ khảo, tập hợp báo cáo tổng kết.

Hội nghị Khoa học&Công nghệ sinh viên năm học 2019-2020 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2020.

Thông báo chi tiết tại:

https://drive.google.com/file/d/1jfh4jk5ZhU8uyxsQWSFLyHrsLvaZCtKq/view?usp=sharing

Mẫu đăng ký tại: https://drive.google.com/file/d/1p-eFJ6pBm9b-9lkcEf6_k01Au7M46YSN/view?usp=sharing

EnglishVietnamese