Trang chủ » THÔNG TIN VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019-2020

Thứ Tư, ngày 23/09/2020 | 8:52 GMT + 7

THÔNG TIN VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên đang làm Đồ án tốt nghiệp Đợt 4 năm học 2019 – 2020 lưu ý một số thông tin và quy định sau:

1/ QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐATN CỦA KHOA KT&QLXD

Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư của Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng bao gồm thuyết minh, bản vẽ và file mềm. Sau khi bảo vệ, sinh viên nộp thuyết minh và bản vẽ cho bộ môn quản lý, đồng thời SV nộp File mềm cho Khoa để lưu trữ.

Những sinh viên chưa nộp hoặc không nộp đầy đủ sẽ không được xét tốt nghiệp.

Thuyết minh đồ án được đóng thành quyển có bìa cứng, nội dung trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ theo nhiệm vụ được giao. Cụ thể được quy định thống nhất chung toàn Khoa đối với tất cả các dạng ĐATN như trong file đính kèm Quy định hình thức và khuôn khổ của đồ án 28.8.2020 (ĐÃ KÝ)

2/ KẾ HOẠCH THU VÀ BẢO VỆ ĐATN ĐỢT 4 NĂM HỌC 2019 – 2020:

  • Ngày 13/10/2020: Sinh viên nộp ĐATN tại các bộ môn
  • Ngày 19/10/2020: Bộ môn sơ khảo đồ án và trả ĐATN lại cho Sinh viên
  • Ngày 21&22/10/2020: Bảo vệ ĐATN K60 Đợt 4 (Dự kiến có 04 hội đồng bảo vệ bằng Tiếng Việt và 01 hội đồng bảo vệ bằng tiếng Anh)

Sinh viên liên hệ trực tiếp với bộ môn hướng dẫn để biết thời gian thu cụ thể.

3/ SƠ KHẢO ĐATN:

  • Bộ môn Kinh tế và QLBĐS nộp ĐATN và sơ khảo cùng với Bộ môn Kinh tế xây dựng và do Bộ môn Kinh tế xây dựng chủ trì;
  • Bộ môn Quản lý Dự án & Pháp luật nộp ĐATN và sơ khảo cùng với Bộ môn Tổ chức – Kế hoạch và do Bộ môn Tổ chức – Kế hoạch chủ trì.
EnglishVietnamese