Trang chủ » THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP CBKT ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

Thứ Ba, ngày 03/08/2021 | 11:11 GMT + 7

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THỰC TẬP CBKT ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

Sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng đủ điều kiện Thực tập Cán bộ kỹ thuật Đợt 1 – Học kì 1 Năm học 2021 – 2022 (theo hướng dẫn của nhà trường và Khoa) đăng ký thông tin để thuận tiện cho việc phân công, hướng dẫn và quản lý sinh viên trong thời gian thực tập CBKT.

Thời gian đăng ký:03/8/2021 – 06/8/2021

Link đăng ký thông tin Thực tập CBKT Đợt 1 Năm học 2021-2022:

https://docs.google.com/…/1gpHypxBoZHFcTbWWp151pDr…/edit

Ngoài Link nêu trên do Khoa KT&QLXD yêu cầu, sinh viên vẫn phải có trách nhiệm đăng ký theo yêu cầu của nhà trường tại:

https://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx

Dựa trên kết quả đăng ký nguyện vọng, Khoa sẽ phân công sinh viên về từng bộ môn chuyên môn, sinh viên có trách nhiệm thực tập theo sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn được phân công của các Bộ môn.

Tất cả các thắc mắc xin vui lòng gửi về hộp thư: kinhtequanly@nuce.edu.vn

EnglishVietnamese